Lönelistor chefer och avdelningar

Anna T gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Inspektionen för vård och omsorg

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Inspektionen för vård och omsorg ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Inspektionen För Vård Och Omsorg,

Jag vill, med stöd i Offentlighetsprincipen, begära ut en lista på löner för samtliga avdelningschefer och enhetschefer (inklusive tillförordnade) på IVO för senast tillgängliga år. Dessutom vill jag ta del av motsvarande lönelista för all personal anställd på Avdelningen för verksamhetsstöd, Generaldirektörens stab och Avdelningen för analys.

Dessa handlingar tas gärna emot i digitalt format. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anna T

Noreply Registrator, Inspektionen för vård och omsorg

2 Bilagor

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

 

Hej!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt
e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver
vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar kommer vi att
göra det så snart som möjligt.

Vänligen beakta att inkommande post och e-post till myndigheter blir
allmän handling och därför kan lämnas ut om inte särskilda sekretessregler
gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att
lämnas ut till någon annan som begär att få del av dem.

 

Välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats [1]www.ivo.se

 

[2]Beskrivning: cid:image001.png@01D27ACE.48EE63C0

 

visa citerade sektioner

Inspektionen för vård och omsorg

1 Bilaga

[1]Inspektionen for vard och omsorg
Säkert meddelande / Protected message

Ämne / Subject
VB: Utlämnande klart att lämnas ut

[2]Öppna meddelandet / Open message

Du har mottagit ett säkert e-postmeddelande. Meddelandet kan öppnas och
svaras på från länken ovanför. Förbindelsen är skyddad med SSL-kryptering.
Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad. Det går inte att läsa e-posten
från flera enheter, t ex kan du inte både öppna det via din mobil och
dator. Den enhet du väljer måste också ha pdf-läsare. När du öppnat
meddelandet kan det läsas i högst 30 dagar. Om du vill läsa meddelandet
därefter måste det antingen skrivas ut eller sparas på din dator inom de
30 dagarna. Observera att meddelandet måste öppnas inom 60 dagar, sedan
raderas det.

Mer information om e-postmeddelanden från Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) som skyddas med SSL-kryptering:
[3]https://www.ivo.se/saker-utlamning

You have received a protected electronic message. Message can be opened
and replied to from the link above. The connection is protected with SSL
encryption. Due to security reasons an opened message can be read for 30
days at most. If you wish to keep the message after the period of 30 days,
it must either be printed or downloaded to your computer before the end of
the 30 days. It is not possible to read the e-mail from several devices,
for example, you cannot both open it via your mobile and computer. The
device you choose must also have a pdf reader. Please observe that the
message must be opened within 60 days, thereafter it will be deleted.

More information about messages protected with SSL encryption sent from
the Health and Social Care Inspectorate (IVO):
[4]https://www.ivo.se/saker-utlamning

References

Visible links
2. https://secmail.ivo.se/message.cgi?QqikQ...
3. https://www.ivo.se/saker-utlamning
4. https://www.ivo.se/saker-utlamning