Lönelistor

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Utbildningsförvaltningen ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Utbildningsförvaltningen,

Hej jag vill endast ha löneutgifter för fritidspersonal i lågstadiet dvs F - årskurs 3. Månadslön för personal inom stockholmstad.

Med vänlig hälsning
Vikarien

Funktion UTBF Registrator, UtbildningsförvaltningenTack för din e-post. Ditt ärende är nu mottaget för vidare handläggning.

 

Med vänlig hälsning 

Registraturet 

 

Utbildningsförvaltningen 

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning 

Box 22049, 104 22  Stockholm 

Telefon: 08-508 33 000 / Telefax: 08-508 33 830 

E-post: [1][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]start.stockholm 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter 

 

Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is
responsible for the handling of all its personal data. You can find
information on how the City of Stockholm handles personal data
on [3]start.stockholm/dataskydd.

 

References

Visible links
1. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://start.stockholm/
3. https://start.stockholm/dataskydd

Funktion UTBF Registrator, Utbildningsförvaltningen

Hej,
 
Vi har skickat vidare ditt mail till den avdelning som kan svara på din begäran/fråga.

Med vänlig hälsning

Liv Bäckström

Registrator & Objektspecialist
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Enheten för Arkiv, registratur och förvaltningsservice

Box 22049, 104 22  Stockholm

E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: VIKARIEN <[Registrators #1976 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 09:37
Till: Funktion UTBF Registrator <[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor

Till Utbildningsförvaltningen,

Hej jag vill endast ha löneutgifter för fritidspersonal i lågstadiet dvs F - årskurs 3. Månadslön för personal inom stockholmstad.

Med vänlig hälsning

Vikarien

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1976 e-postadress]

Är [Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Utbildningsförvaltningen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion UTBF P-DIABAS, Utbildningsförvaltningen

1 Bilaga

Hej

 

Vi behöver veta exakt vilka befattningar du menar med "fritidspersonal i
lågstadiet F-3".

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 september 2022 09:45
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor

 

Hej,

 

För handläggning.

 

Med vänlig hälsning

 

Liv Bäckström

 

Registrator & Objektspecialist

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Enheten för Arkiv,
registratur och förvaltningsservice

 

Box 22049, 104 22  Stockholm

 

E-post: [4][e-postadress]

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det
respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: VIKARIEN <[5][Registrators #1976 e-postadress]>

Skickat: den 5 september 2022 09:37

Till: Funktion UTBF Registrator
<[6][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistor

 

Till Utbildningsförvaltningen,

 

 

 

Hej jag vill endast ha löneutgifter för fritidspersonal i lågstadiet dvs F
- årskurs 3. Månadslön för personal inom stockholmstad.

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Vikarien

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[7][Registrators #1976 e-postadress]

 

 

 

Är [8][Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Utbildningsförvaltningen? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:

 

[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Registrators #1976 e-postadress]
6. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #1976 e-postadress]
8. mailto:[Utbildningsförvaltningen e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers