Till Norrmalms stadsdelsförvaltning,
Hej!
Jag vill begära ut lönelista för biträdande enhetschefer inom äldreavdelningen.

Med vänlig hälsning,
Intresserad.

Info SD09 norrmalm, Norrmalms stadsdelsförvaltning

1 Bilaga

Hej!

Se bifogad lönelista för biträdande chefer inom äldreavdelningen enl. begäran nedan.

Vänliga hälsningar
Pedro Bentancour Garin
Dokumentcontroller/arkivhandläggare/DSO

Norrmalms stadsdelsförvaltning
Kanslienheten
St Eriksgatan 117, Box 45075, 104 30 Stockholm
E-post: [e-postadress]
Tel: 08-508 09 013
start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
Handling of personal data
Within the City of Stockholm organisation, each committee or board, is responsible for the handling of all its personal data. You can find information on how the City of Stockholm handles personal data on start.stockholm/om-webbplatsen/personuppgifter-och-dataskydd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Intresserad <[Registrators #2215 e-postadress]>
Skickat: den 22 september 2022 14:41
Till: Info SD09 norrmalm <[Norrmalms stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelistan för bitr. enhetschefer inom äldreavdelningen

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Norrmalms stadsdelsförvaltning,

Hej!

Jag vill begära ut lönelista för biträdande enhetschefer inom äldreavdelningen.

Med vänlig hälsning,

Intresserad.

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2215 e-postadress]

Är [Norrmalms stadsdelsförvaltning e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Norrmalms stadsdelsförvaltning? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------