Till Stockholms stad,
Jag skulle vilja begära ut lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan, Stockholms stad.

Med vänlig hälsning,
Malika Fernane

Funktion UTBF Personalavd,

1 Bilaga

Hej

Här kommer önskad lönelista gällande maj 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (facklig tillhörighet kan påverka tidplanen för utbetalning av ny lön, men alla löner gäller from 1 april när de väl kommer);

- en del har fått ny lön på aprillönen
- medarbetare inom lärarnas och Kommunals avtalsområden fick ny lön på majlönen
- skolsköterskorna får ny lön på junilönen (lista tillgänglig i början av augusti)

Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om namn till externa e-postadresser. Om du vill veta vem som har vilken lön kan vi skicka en utskriven lista till valfri postadress alternativt kan du hämta listan i vår reception här på Hantverkargatan 2F. Upp till 9 sidor är kostnadsfritt, därefter tillkommer en avgift. Har du en anställning i Stockholms stad kan vi skicka listan via e-post till din arbetsmail.

Hälsningar

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning
Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm
Telefon: 08-508 33 000
E-post: [e-postadress]

start.stockholm

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 21 juni 2022 10:07
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan

Hej,

För hantering.

Ha det gott

Med vänlig hälsning

Joakim Larsen
Registrator / Objektspecialist eDok

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Arkiv, registratur och förvaltningsservice Box 22049, 104 22  Stockholm
Telefon: 08-508 33 831, 076-12 33 831
E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 21 juni 2022 10:04
Till: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan

Hej!

Vidaresänder begäran nedan till er,

Trevlig dag!

Hälsningar
Arina Rukas

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Malika Fernane <[Registrators #1406 e-postadress]>
Skickat: den 21 juni 2022 08:26
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja begära ut lönelista på idrottslärare i Sundbyskolan, Stockholms stad.

Med vänlig hälsning,

Malika Fernane

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1406 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------