Lönelista gymnasieskolor I Stockholm I privat regi

Anders Persson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Stockholms stad hade inte den begärda informationen.

Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja begära ut lönelistor från Stockholm gymnasieskolor som drivs i privat regi.

Med vänlig hälsning,

Handlingar

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till utbildningsförvaltningen.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Handlingar <[Registrators #1275 e-postadress]>
Skickat: den 1 februari 2022 16:26
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista gymnasieskolor I Stockholm I privat regi

Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja begära ut lönelistor från Stockholm gymnasieskolor som drivs i privat regi.

Med vänlig hälsning,

Handlingar

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1275 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Funktion UTBF Personalavd,

1 Bilaga

Hej

 

Stockholms stad har dessvärre inte tillgång till lönelistor för privata
skolor.

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 1 februari 2022 16:32
Till: Funktion UTBF Personalavd <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista gymnasieskolor
I Stockholm I privat regi

 

 

 

Hej!

 

Är detta något ni kan svara på?

 

Hör av er om ni vill att det skall diarieföras.

 

Med vänlig hälsning

 

Anna Borgström

 

Registrator

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning Enheten för Arkiv,
registratur och förvaltningsservice

 

Box 22049, 104 22  Stockholm

Telefon: 08-508 334 70, 076-123 34 70

 

E-post: [4][e-postadress]

start.stockholm

 

 

 

Information om behandling av personuppgifter Inom Stockholms stad är det
respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar
personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[5][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 1 februari 2022 16:29

Till: Funktion UTBF Registrator
<[6][e-postadress]>

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista gymnasieskolor
I Stockholm I privat regi

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Handlingar <[7][Registrators #1275 e-postadress]>

Skickat: den 1 februari 2022 16:26

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[8][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista gymnasieskolor I
Stockholm I privat regi

 

Till Stockholms stad,

 

 

 

Jag skulle vilja begära ut lönelistor från Stockholm gymnasieskolor som
drivs i privat regi.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Handlingar

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[9][Registrators #1275 e-postadress]

 

 

 

Är [10][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:

 

[12]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[13]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Registrators #1275 e-postadress]
8. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[Registrators #1275 e-postadress]
10. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/sv/change_request/...
13. https://handlingar.se/sv/help/officers