Lokaliseringsplan E18 och E20

Robert Jonsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Trafikverket,

Går det att ta del av dessa lokaliseringsplaner då de ofta förekommer i dagens utredningar för flera projekt. Skulle helst vilja få dessa i pdf-format

Gällande E18 finns det:
E18 Valnäs-Örebro : delen Värmlands läns gräns-Örebro : vägutredning

E18 Valnäs (Rv45)- Örebro (E20) : delen Slottsbron - Örebro läns gräns : lokaliseringsplan

Gällande E20 finns det:
Ny E20 : Vårgårda-Holmestad : lokaliseringsplan

Ny E20 : Holmestad-Brodderud : lokaliseringsplan

Ny E20 : Brodderud-Örebro läns gräns : lokaliseringsplan

Eventuellt kan det vara så att dokumenten inte heter exakt så som jag skrivit.

Med vänlig hälsning,

Robert Jonsson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

1 Bilaga

Hej!

Vi har registrerat din förfrågan.

Dina frågor har fått följande ärendenummer:

TRV 2020/112859
Begäran om utlämnande av allmän handling gällande vägutredning E18
Valnäs-Örebro, delen Värmlands läns gräns-Örebro del 1 (5) 

TRV 2020/112863
Begäran om utlämnande av allmän handling gällande lokaliseringsplan E18
Valnäs (Rv45)-Örebro (E20), delen Slottsbron-Örebro läns gräns del 2 (5)

TRV 2020/112865
Begäran om utlämnande av allmän handling gällande lokaliseringsplan väg
E20 Vårgårda-Holmestad del 3 (5) 

TRV 2020/112867
Begäran om utlämnande av allmän handling gällande lokaliseringsplan väg
E20 Holmestad-Brodderud del 4 (5) 

TRV 2020/112869
Begäran om utlämnande av allmän handling gällande lokaliseringsplan väg
E20 Brodderud-Örebro läns gräns del 5 (5) 

 

Med vänlig hälsning

Trafikverket
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[e-postadress]

Trafikverket

1 Bilaga

Hej!

 

Objekt 6142 och 6143 finns nu i vår ftp-server, där ligger även beslutet
att upphäva Vårgårda-Holmestad.  Önskar du även MKB och teknik är det bara
att återkomma.

Valnäs-Örebro (2) ojekt 7137 finns på Landsarkivet i Göteborg där även
Vårgårda-Holmestad objekt 6129 finns.

landsarkivet.gla[at]riksarkivet.se

 

För att ladda ner din fil gå till följande webbplats:

[1]ftp://vvftp.trafikverket.se

 

Logga in med följande uppgifter:

 

Användarnamn: Arkiv-read

lösen: V8!tMArk (måste skrivas in, kan ej kopieras)

 

Din mapp/fil heter: lokaliseringsplaner

 

Om du inte kommer in på sidan, testa då att skriva in adressen direkt i
Utforskaren.

 

Du kan också försöka med en annan webbläsare.

 

Kan du inte öppna filerna kan du testa med att dra över filerna på
skrivbordet.

 

Med vänlig hälsning

 

Carin Karlsson

Arkivarie

 

[2][e-postadress]

Mobil: 070-7245718

 

Arkivcenter

[3][e-postadress]

405 33 Göteborg

 

[4]www.trafikverket.se

 

[5]cid:image001.png@01D24CAB.94F77690

 

 

Hej,

 

Detta ärende har inkommit till Trafikverket och vidaresänds till er för
hantering.

 

Meddelandet kan inte besvaras till [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] vid en
eventuell återkoppling eftersom den e-postadressen endast är för externa
avsändare.

 

Ni når oss istället via [e-postadress].

 

 

Med vänlig hälsning

 

Jens Pihl

Handläggare Kundärenden

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Robert Jonsson <[Registrators #493 e-postadress]>

Skickat: den 15 oktober 2020 14:59

Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lokaliseringsplan E18 och
E20

 

Till Trafikverket,

 

Går det att ta del av dessa lokaliseringsplaner då de ofta förekommer i
dagens utredningar för flera projekt. Skulle helst vilja få dessa i
pdf-format

 

Gällande E18 finns det:

E18 Valnäs-Örebro : delen Värmlands läns gräns-Örebro : vägutredning

 

E18 Valnäs (Rv45)- Örebro (E20) : delen Slottsbron - Örebro läns gräns :
lokaliseringsplan

 

Gällande E20 finns det:

Ny E20 : Vårgårda-Holmestad : lokaliseringsplan

 

Ny E20 : Holmestad-Brodderud : lokaliseringsplan

 

Ny E20 : Brodderud-Örebro läns gräns : lokaliseringsplan

 

Eventuellt kan det vara så att dokumenten inte heter exakt så som jag
skrivit.

 

Med vänlig hälsning,

 

Robert Jonsson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #493 e-postadress]

 

Är [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Trafikverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. ftp://vvftp.trafikverket.se/
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.trafikverket.se/

Till Trafikverket,

Jag tar gärna emot MKB och teknik!

Gällande övriga delarna, finns dessa inte alls hos er?

Med vänlig hälsning,

Robert Jonsson

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

Trafikverket

1 Bilaga

Hej!

MKB och Teknik finns nu i vår ftp-server. De övriga handlingarna finns
bara på Landsarkivet, inte här.

 

För att ladda ner din fil gå till följande webbplats:

[1]ftp://vvftp.trafikverket.se

 

Logga in med följande uppgifter:

 

Användarnamn: Arkiv-read

lösen: V8!tMArk (måste skrivas in, kan ej kopieras)

 

Din mapp/fil heter: lokaliseringsplan

 

Om du inte kommer in på sidan, testa då att skriva in adressen direkt i
Utforskaren.

 

Du kan också försöka med en annan webbläsare.

 

Kan du inte öppna filerna kan du testa med att dra över filerna på
skrivbordet.

 

Med vänlig hälsning

 

Carin Karlsson

Arkivarie

 

[2][e-postadress]

Mobil: 070-7245718

 

Arkivcenter

[3][e-postadress]

405 33 Göteborg

 

[4]www.trafikverket.se

 

[5]cid:image001.png@01D24CAB.94F77690

 

 

 

Från: Karlsson Carin, PLkua
Skickat: den 16 oktober 2020 16:00
Till: '[Registrators #493 e-postadress]'
<[Registrators #493 e-postadress]>
Ämne: lokaliseringsplaner

 

Hej!

 

Objekt 6142 och 6143 finns nu i vår ftp-server, där ligger även beslutet
att upphäva Vårgårda-Holmestad.  Önskar du även MKB och teknik är det bara
att återkomma.

Valnäs-Örebro (2) ojekt 7137 finns på Landsarkivet i Göteborg där även
Vårgårda-Holmestad objekt 6129 finns.

landsarkivet.gla[at]riksarkivet.se

 

För att ladda ner din fil gå till följande webbplats:

[6]ftp://vvftp.trafikverket.se

 

Logga in med följande uppgifter:

 

Användarnamn: Arkiv-read

lösen: V8!tMArk (måste skrivas in, kan ej kopieras)

 

Din mapp/fil heter: lokaliseringsplaner

 

Om du inte kommer in på sidan, testa då att skriva in adressen direkt i
Utforskaren.

 

Du kan också försöka med en annan webbläsare.

 

Kan du inte öppna filerna kan du testa med att dra över filerna på
skrivbordet.

 

Med vänlig hälsning

 

Carin Karlsson

Arkivarie

 

[7][e-postadress]

Mobil: 070-7245718

 

Arkivcenter

[8][e-postadress]

405 33 Göteborg

 

[9]www.trafikverket.se

 

[10]cid:image001.png@01D24CAB.94F77690

 

 

Hej,

 

Detta ärende har inkommit till Trafikverket och vidaresänds till er för
hantering.

 

Meddelandet kan inte besvaras till [11][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] vid en
eventuell återkoppling eftersom den e-postadressen endast är för externa
avsändare.

 

Ni når oss istället via [12][e-postadress].

 

 

Med vänlig hälsning

 

Jens Pihl

Handläggare Kundärenden

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Robert Jonsson <[13][Registrators #493 e-postadress]>

Skickat: den 15 oktober 2020 14:59

Till: Trafikverket <[14][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lokaliseringsplan E18 och
E20

 

Till Trafikverket,

 

Går det att ta del av dessa lokaliseringsplaner då de ofta förekommer i
dagens utredningar för flera projekt. Skulle helst vilja få dessa i
pdf-format

 

Gällande E18 finns det:

E18 Valnäs-Örebro : delen Värmlands läns gräns-Örebro : vägutredning

 

E18 Valnäs (Rv45)- Örebro (E20) : delen Slottsbron - Örebro läns gräns :
lokaliseringsplan

 

Gällande E20 finns det:

Ny E20 : Vårgårda-Holmestad : lokaliseringsplan

 

Ny E20 : Holmestad-Brodderud : lokaliseringsplan

 

Ny E20 : Brodderud-Örebro läns gräns : lokaliseringsplan

 

Eventuellt kan det vara så att dokumenten inte heter exakt så som jag
skrivit.

 

Med vänlig hälsning,

 

Robert Jonsson

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[15][Registrators #493 e-postadress]

 

Är [16][Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Trafikverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:

[17]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[18]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. ftp://vvftp.trafikverket.se/
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.trafikverket.se/
6. ftp://vvftp.trafikverket.se/
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]
9. http://www.trafikverket.se/
11. mailto:[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. mailto:[Registrators #493 e-postadress]
14. mailto:[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]
15. mailto:[Registrators #493 e-postadress]
16. mailto:[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]
17. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
18. http://handlingar.se/sv/help/officers