Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Marcus Andersson, Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals

Hej!
Tack för sitt mejl. Vi återkommer angående handlingarna.
Hälsningar
Marcus Andersson
Hälsningar
Marcus

--------------------------------------------------------------------------

Från: Elenor Weijmar <[FOI #112 email]>
Skickat: Monday, May 27, 2019 12:08:43 PM
Till: Marcus Andersson
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lokala Säkerhetsnämnden Vid
Ringhals arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar
 
Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #112 email]

Är [Local Safety Board at Ringhals request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals? Om så är fallet,
vänligen kontakta oss genom detta formulär:
[1]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
[2]https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://eur01.safelinks.protection.outlo...
2. https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Helena Lindvall, Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals

3 Bilagor

Hej,

Här kommer arkivbeskrivning för Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk. Jag tolkar 4 kap 2§ OSL som att det är just myndighetens arkivförteckning som beskrivs där. Om det är någon annan handling ni vill se kan du väl meddela mig och förtydliga vad det är ni efterfrågar. Jag skickar även med Lokala säkerhetsnämndens arkivförteckningar vilka ger en överblick över myndighetens arkiverade handlingar.

Med vänliga hälsningar

Helena Lindvall
Kommunarkivarie
Kommunkansliet
________________________________________________________

Varbergs kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
432 80 Varberg
 
Direktttelefon : 0340-88326, 0707-308326
Telefon växel: 0340-88000
E-post: [email address]
www.varberg.se

För begäran om utlämnande av allmän handling
var vänlig mejla till: [email address]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Marcus Andersson
Skickat: den 29 maj 2019 08:17
Till: Helena Lindvall <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #112 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 12:09
Till: Marcus Andersson <[Local Safety Board at Ringhals request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #112 email]

Är [Local Safety Board at Ringhals request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Lokala Säkerhetsnämnden Vid Ringhals? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------