Livsmedelsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Livsmedelsverket

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Livsmedelsverket

Hej!

Livsmedelsverkets arkivbeskrivning är på 17 sidor och kommer att kosta 64 kr att ta del av. Under ett avsnitt i denna beskrivs väldigt kortfattat vilka arkivhandlingar som myndigheten hanterar. Om du vill få mer insyn i vad för handlingar som finns på myndigheten är det vår processkarta/klassificeringsstruktur som kan vara intressant. Den är på 10 sidor och kostar 50 kr att få.

Återkom med hur du vill få tillgång till handlingarna.
Du är alltid välkommen att komma till Livsmedelsverket och läsa handlingar på plats under våra ordinarie öppettider. Läsning på plats är gratis. Hör av dig i förväg i så fall.

Med vänlig hälsning

Eva Agius
Teamchef
Arkiv och registratur
Juridiska avdelningen

LIVSMEDELSVERKET
Box 622, 751 26 Uppsala
018-17 55 00 (växel)
018-17 56 54 (direkt)
www.livsmedelsverket.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #93 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:57
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Livsmedelsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #93 email]

Är [SLV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Livsmedelsverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------