Linköpings Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Linköpings universitet

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator vid Linköpings universitet, Linköpings universitet

Hej!

Vid Linköpings universitet (LiU) finns ingen aktuell arkivbeskrivning enligt 6 § arkivlagen. Det finns en äldre arkivbeskrivning som gällde enligt det allmänna arkivschemat, men sedan 2017 tillämpar LiU verksamhetsbaserad arkivredovisning så den äldre arkivbeskrivningen är inaktuell. Visst arbete är påbörjat för att ta fram underlag till en ny arkivbeskrivning.

Vid LiU finns ingen enskild handling som svarar mot 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Delar av den information som behandlas i paragrafen finns besvarad i separata handlingar.

I LiU:s regelsamling (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling...) hittar du en del relevanta handlingar (t ex dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur). Information om LiU:s organisation finns att läsa på LiU:s webbplats (https://liu.se/om-liu/organisation).

Med vänlig hälsning
Registrator

Universitetsförvaltningen
Dokument- och arkivenheten
581 83 Linköping
Telefon: 013-28 10 03
Besöksadress: Campus Valla, Hus D
Besök oss gärna på: www.liu.se
För information om hur Linköpings universitet behandlar dina personuppgifter, ta del av vår integritetspolicy.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #91 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:56
Till: Registrator vid Linköpings universitet <[LIU request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Linköpings Universitet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #91 email]

Är [LIU request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Linköpings Universitet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------