Leverantörsreskontra 2019 och 2020

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Anders Thoresson, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Anders Thoresson

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).
9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).
10. Belopp
11. Datum när fakturan registrerades.
12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://github.com/okfse/openprocurement...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

kommunen@falkoping.se, Falköpings kommun

Hej! 

Tack för att du kontaktar Falköpings kommun. Vi hanterar ditt mejl och
svarar så fort vi kan om ärendet kräver en åtgärd.

Din kommunikation med kommunen blir en allmän handling och kan komma att
lämnas ut.

 

[1]Läs om hur Falköpings kommun behandlar dina personuppgifter enligt
GDPR.

Med vänliga hälsningar kansliavdelningen.
_____________________________________

[2][Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
0515-88 50 00
[3]www.falkoping.se

_____________________________________

För miljön skull – skriv inte ut detta meddelande i onödan

References

Visible links
1. https://www.falkoping.se/kommunpolitik/s...
2. mailto:[Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://www.falkoping.se/ Ctrl+Klicka eller tryck om du vill följa länken
https://www.falkoping.se/

Funktionsbrevlåda Ekonomiavdelningen, Falköpings kommun

1 Bilaga

Hej!

Innan vi gör utdraget vill jag upplysa dig om att Falköpings kommun har en
taxa för utlämnande av allmänna handlingar:

[1]https://www.falkoping.se/download/18.5f7...

 

Vi tar emot ca 70 000 leverantörsfakturor varje år så utdraget kommer
därför bli väldigt stort och enligt taxan kosta er en del.

Vi kommer inte heller kunna leverera alla de uppgifter som önskas eftersom
vårt system (Incit Xpand) inte klarar av att sammanställa information från
både redovisning och reskontra.

Dock kan vi leverera organisationsnummer, benämning på leverantör och
antal fakturor.

Alternativt en transaktionslista men då kommer endast benämningen på
leverantören med (dock inte alltid fullständig), ej organisationsnummer.

 

Meddela mig om du önskar att jag skapar utdraget utifrån informationen du
nu fått enligt ovan.

 

Mvh

Elin Stål Tingbratt

 

 

Elin Stål Tingbratt

Redovisningsansvarig

[2][e-postadress]

0515-88 50 74

 

Ekonomiavdelningen

Kommunledningsförvaltningen
Stadshuset, S:t:Sigfridsgatan 9

521 81 Falköping

[3]www.falkoping.se

 

[4]cid:image001.png@01D69817.08994320

 

 

Så här behandlar Falköpings kommun dina
personuppgifter [5]www.falkoping.se/gdpr

 

 

 

Så här behandlar Falköpings kommun dina personuppgifter
[6]www.falkoping.se/gdpr

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anders Thoresson <[7][Registrators #609 e-postadress]>

Skickat: den 29 april 2021 16:30

Till: [8][Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019
och 2020

 

Hej!

 

 

 

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra
för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Begäran avser hela kommunen och
inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

 

 

 

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

 

 

 

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

 

2. Fakturanummer eller faktura-id.

 

3. Leverantörens namn.

 

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

 

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

 

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

 

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

 

8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).

 

9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).

 

10. Belopp

 

11. Datum när fakturan registrerades.

 

12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling,
ramavtal eller annat sätt.

 

13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

 

 

 

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni
bortse från vår begäran i den delen.

 

 

 

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för
varje inköp/faktura.

 

 

 

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital
form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på
likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att
även jag kan få detta utdrag i digital form.

 

 

 

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide
till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner
här:
[9]https://github.com/okfse/openprocurement...

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Anders Thoresson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[10][Registrators #609 e-postadress]

 

 

 

Är [11][Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Falköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom
detta formulär:

 

[12]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[13]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. https://www.falkoping.se/download/18.5f7...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.falkoping.se/
5. http://www.falkoping.se/gdpr
6. http://www.falkoping.se/gdpr
7. mailto:[Registrators #609 e-postadress]
8. mailto:[Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. https://github.com/okfse/openprocurement...
10. mailto:[Registrators #609 e-postadress]
11. mailto:[Falköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. https://handlingar.se/sv/change_request/...
13. https://handlingar.se/sv/help/officers