Lärarlöner Stockholms stad

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Aikaterini Koutsoglou, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Aikaterini Koutsoglou

Till Stockholms stad,

Jag skulle vilja ha senaste lärarlöner i Stockholms Stad, alla befattningar.

Med vänlig hälsning,

Aikaterini Koutsoglou

Funktion UTBF P-DIABAS,

1 Bilaga

Hej

 

Vi behöver få klargörande vad det egentligen är du vill ha då du frågar
efter "...senaste lärarlöner i Stockholms Stad, alla befattningar." Är det
lön på var och en eller är det lönestatistik med percentiler och median?

 

Hälsningar

 

Utbildningsförvaltningen

Avdelningen för personal och kompetensförsörjning

Hantverkargatan 2 F, Box 22049, 104 22 Stockholm

Telefon: 08-508 33 000

E-post: [1][e-postadress]

 

[2]Stockholm stad_svart.png

[3]start.stockholm

 

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd finns information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Funktion UTBF Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 16 maj 2022 09:11
Till: Funktion UTBF P-DIABAS <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lärarlöner Stockholms
stad

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Funktion Kommunstyrelsen <[4][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Skickat: den 16 maj 2022 09:07

Till: Funktion UTBF Registrator
<[5][e-postadress]>

Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lärarlöner Stockholms
stad

 

Hej!

 

Vidaresänder begäran nedan till er,

 

Trevlig dag!

 

 

 

Hälsningar

Arina Rukas

Registrator

Stadsledningskontoret, juridiska avdelningen - KF/KS kansli

105 35 Stockholm

Telefon: 08-508 29 840/076-12 29 840

E-post: [6][e-postadress]

stockholm.se

 

 

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av
personuppgifter.

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Aikaterini Koutsoglou <[7][Registrators #1334 e-postadress]>

Skickat: den 15 maj 2022 21:51

Till: Funktion Kommunstyrelsen <[8][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lärarlöner Stockholms stad

 

Detta e-postmeddelande kommer från en extern avsändare. Klicka inte på
länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet
att innehållet är säkert.

 

 

Till Stockholms stad,

 

 

 

Jag skulle vilja ha senaste lärarlöner i Stockholms Stad, alla
befattningar.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Aikaterini Koutsoglou

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[9][Registrators #1334 e-postadress]

 

 

 

Är [10][Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [11][e-postadress]:

 

[12]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[13]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
3. https://start.stockholm/
4. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Registrators #1334 e-postadress]
8. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[Registrators #1334 e-postadress]
10. mailto:[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[e-postadress]
12. https://handlingar.se/sv/change_request/...
13. https://handlingar.se/sv/help/officers