Lantmäteriet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Lantmäteriet

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Lantmäteriet

Hej,
 
Vi vill upplysa om att Lantmäteriet debiterar analogt/digitalt utskick av allmän handling enligt Avgiftsförordningen (1992:191):
Sidorna 1-9 är gratis, från tionde sidan kostar det 50 kr och därefter 2 kr per sida. 
De handlingar som innehåller personuppgifter kommer vi att skicka analogt via vanlig post.

Återkoppla med ert organisationsnummer/fakturauppgifter samt postadress så skickar vi handlingarna så snart som möjligt.

 
Med vänlig hälsning
___________________
Registrator

Lantmäteriet, Dokumentstyrning
801 82 Gävle
E-post: [email address]
Tel: 026-63 49 99
Fax: 026-68 75 94 
www.lantmateriet.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #90 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:56
Till: Lantmäteriet <[LM request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lantmäteriet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #90 email]

Är [LM request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Lantmäteriet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Arkivarie, Lantmäteriet

1 Bilaga

Hej!

Översänder Lantmäteriets arkivbeskrivning, se bifogad fil.

Med vänlig hälsning
___________________
Hanna Bergqvist
Arkivarie

Lantmäteriet, Dokumentstyrning
801 82 Gävle
E-post: [email address]
Tel: 026-63 33 59
Mobil: 072 536 86 15 
www.lantmateriet.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lantmäteriet
Skickat: den 27 maj 2019 12:37
Till: Arkivarie <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lantmäteriet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #90 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:56
Till: Lantmäteriet <[LM request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lantmäteriet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #90 email]

Är [LM request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Lantmäteriet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------