Länsstyrelsen I Västerbottens Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Västerbottens Län

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen i Västerbottens län, Länsstyrelsen i Västerbottens Län

1 Bilaga

Hej

Se den bifogade arkivbeskrivningen.

Med vänlig hälsning
Anette Kurkkio
Länsstyrelsen Västerbotten
Enheten för Verksamhetsstöd
Diarium/Arkiv
Växel 010-225 40 00
[County Administrative Board of Västerbotten County request email]

Nya ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress [County Administrative Board of Västerbotten County request email]
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #145 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:36
Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län <[County Administrative Board of Västerbotten County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Västerbottens Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #145 email]

Är [County Administrative Board of Västerbotten County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Västerbottens Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------