Länsstyrelsen I Stockholms Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Stockholms Län

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms Län

Hej,

Tack för ditt mejl.

Vi har mottagit meddelandet.

Med vänlig hälsning
Länsstyrelsen Stockholm
Tel 010-223 10 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #141 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:34
Till: Länsstyrelsen i Stockholms län <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Stockholms Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #141 email]

Är [County Administrative Board of Stockholm County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Stockholms Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms Län

3 Bilagor

Hej,
Bifogat finns Länsstyrelsen i Stockholms läns arkivbeskrivning.

Gällande uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län regelbundet hämtar från eller lämnar till andra myndigheter så sker detta regelbundet både manuellt och automatiskt med Boverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och med Tillväxtverket.

De vanligaste systemen som Länsstyrelsen i Stockholms län har är Agresso, Procedo, Platina, ReachMee och TendSign.

Med vänlig hälsning

Registrator/arkivarie
Länsstyrelsen i Stockholms län

Enheten för diarium och arkiv
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 10 00
www.lansstyrelsen.se/stockholm

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #141 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:34
Till: Länsstyrelsen i Stockholms län <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Stockholms Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #141 email]

Är [County Administrative Board of Stockholm County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Stockholms Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------