Länsstyrelsen I Jämtlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Jämtlands Län

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Z-RB-Arkivet, Länsstyrelsen i Jämtlands Län

1 Bilaga

  • Attachment

    116 6418 2018 Arkivbeskrivning och beskrivning av allm nna handlingar.pdf

    207K Download View as HTML

Hej!

Länsstyrelsen Jämtlands län har lagt ihop dessa två beskrivningar till ett dokument.

Med vänliga hälsningar

Marie Jansson
Arkivansvarig
 
Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 ÖSTERSUND
Besöksadress: Residensgränd 7
Faktureringsadress: Box 595, 831 27 ÖSTERSUND
 
Direktnummer: 010-225 33 12
Telefon växel: 010-225 33 00
Mobil: 070-660 90 67
 
E-post: [email address]
Webb: www.lansstyrelsen.se/jamtland

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #135 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:30
Till: Länsstyrelsen Jämtlands län <[County Administrative Board of Jämtland County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Jämtlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #135 email]

Är [County Administrative Board of Jämtland County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Jämtlands Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------