Länsstyrelsen I Gotlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Gotlands Län

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands Län

Hej,
Tack för ditt mail. Länsstyrelsen har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag och handlägger ärenden och
svarar på frågor så snart som möjligt.
I princip blir all post till länsstyrelsen allmän handling. Det innebär
bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.
Vi strävar efter en digital ärendehantering och är därför tacksamma om du
inte skickar handlingar både digitalt och på papper.
Observera att detta är en automatgenererad e-post som du inte kan svara
på.
Med vänlig hälsning
Länsstyrelsen i Gotlands län
[1]www.lansstyrelsen.se/gotland
Telefon växel: 010-223 90 00
[]^

References

Visible links
1. http://www.lansstyrelsen.se/gotland

Länsstyrelsen Gotlands län, Länsstyrelsen i Gotlands Län

1 Bilaga

Hej
Bifogar en kopia på vår arkivbeskrivning, i den ingår även en beskrivning enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§.

Vänliga hälsningar
Registrator
Länsstyrelsen Gotlands län
010-223 90 00

Vill du veta hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa här:
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #132 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:28
Till: Länsstyrelsen Gotlands län <[County Administrative Board of Gotland County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Gotlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #132 email]

Är [County Administrative Board of Gotland County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Gotlands Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------