Länsstyrelsen I Gävleborgs Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Gävleborgs Län

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Länsstyrelsen i Gävleborgs Län

1 Bilaga

Hej!
Här kommer vår arkivbeskrivning.

2) https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/t...

Med vänlig hälsning

Registrator

Länsstyrelsen Gävleborg, Borgmästarplan, 801 70 Gävle
Tel. +46 (0)10-225 10 00
E-post: [County Administrative Board of Gävleborg County request email]
Webb: www.lansstyrelsen.se/gavleborg

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #133 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 12:29
Till: Länsstyrelsen i Gävleborgs län <[County Administrative Board of Gävleborg County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Gävleborgs Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #133 email]

Är [County Administrative Board of Gävleborg County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Gävleborgs Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------