Läkemedelsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Läkemedelsverket

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket har tagit emot ditt meddelande.

I princip blir all post till Läkemedelsverket allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande. Det gäller dock inte uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess.

Om du har ställt en fråga i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Läkemedelsverkets hantering av inskickad e-post är en personuppgiftsbehandling enligt dataskyddsförordningen.
Läs mer om Läkemedelsverkets behandling av personuppgifter och om dina rättigheter på Läkemedelsverkets hemsida
https://lakemedelsverket.se/overgripande....

Observera att detta meddelande inte går att svara på.

-- -- --
The Medical Products Agency has received your message.

Messages sent to the Medical Products Agency (MPA) are, in general, public, due to the principle of public access to official documents. The public and mass media are therefore entitled to request access to the documents. Confidential information in the documents will, however, not be disclosed, in accordance with the Public Access to Information and Secrecy Act.

Any questions in the message will be answered as soon as possible.

The MPA’s processing of e-mail is a processing of personal data according to the GDPR. You can read more about the processing of personal data and about your rights on the MPA’s website, www.mpa.se.

Please note that you cannot reply to this message.

Registrator
Registrering och Informationshantering

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjöldsväg 42
Telefon: 018 - 17 46 07, växel: 018 - 17 46 00
Fax: 018 - 54 85 66
[email address]
https://lakemedelsverket.se

Waage Johanna, Läkemedelsverket

3 Bilagor

Hej!

Jag tolkar att begäran rör bifogade handlingar. Återkom gärna om det är andra handlingar som menas.
Mvh
Johanna

Läkemedelsverket
Johanna Waage
Arkivarie
RI-enheten

Box 26, 751 03 Uppsala
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 42
Telefon: 018-17 26 44, växel 018 – 17 46 00
[email address]
www.lakemedelsverket.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #96 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:01
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Läkemedelsverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #96 email]

Är [Swedish Medical Products Agency request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Läkemedelsverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------