Kravspecifikation för upphandling av tipsfunktion vid Diskrimineringsombudsmannen

Mattias Axell gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Diskrimineringsombudsmannen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Diskrimineringsombudsmannen,

Jag vill ta del av den kravspecifikation som användes vid senaste upphandling av tipstjänst med formulärfunktion hos DO.

Tipstjänsten i fråga omnämns i denna nyhet från Sveriges Radio 2021-09-22: https://sverigesradio.se/artikel/myndigh...

Tar gärna del av den allmänna handlingen bifogad som svar till detta e-postmeddelande.

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Diskrimineringsombudsmannen

1 Bilaga

Hej,

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tagit emot din begäran om att ta del
av allmänna handlingar.

Innan vi lämnar ut en handling måste vi göra en sekretessprövning. Det
innebär att vi prövar om handlingen innehåller uppgifter som inte får
lämnas ut på grund av sekretess. De uppgifter som inte får lämnas ut
maskar (döljer) vi i handlingen innan du kan ta del av den.

Hur tar jag del av handlingarna?

Du kan ta del av handlingar från DO på ett av följande vis:

Om handlingarna är offentliga, det vill säga inte innehåller uppgifter som
omfattas av sekretess, skickar vi handlingarna per e-post.

Om handlingarna innehåller känsliga uppgifter eller uppgifter som omfattas
av sekretess, skickar vi dem via säker e-post. För att du ska kunna ta
emot handlingar från DO via säker e-post behöver vi en mejladress och
mobilnummer. Observera att dessa uppgifter inte sparas av DO.

Vi kan skicka kopior av handlingarna till dig per post. Då behöver vi en
postadress.

Behöver jag betala?

Enligt Avgiftsförordningen SFS 1992:191, måste vi ta betalt när vi skickar
handlingar om det är fler än 9 sidor. Avgiften är 50 kronor för den 10:e
sidan och därefter 2 kronor per sida, plus porto.

 

Du kan ta del av handlingarna i DO:s lokaler i Solna. Att ta del av
handlingar i våra lokaler är gratis.

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Registrator

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18
Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800
[1]www.do.se | [2][DO e-postadress för begäran om allmän handling]

DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår verksamhet på [3]www.do.se.

 

DO behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Läs om
hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats,
[4]http://www.do.se/personuppgifter-offentl...

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mattias Axell <[Registrators #920 e-postadress]>
Skickat: den 22 september 2021 15:41
Till: Diskrimineringsombudsmannen <[DO e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kravspecifikation för
upphandling av tipsfunktion vid Diskrimineringsombudsmannen

 

Till Diskrimineringsombudsmannen,

 

 

 

Jag vill ta del av den kravspecifikation som användes vid senaste
upphandling av tipstjänst med formulärfunktion hos DO.

 

 

 

Tipstjänsten i fråga omnämns i denna nyhet från Sveriges Radio 2021-09-22:
[5]https://sverigesradio.se/artikel/myndigh...

 

 

 

Tar gärna del av den allmänna handlingen bifogad som svar till detta
e-postmeddelande.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Mattias Axell

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[6][Registrators #920 e-postadress]

 

 

 

Är [7][DO e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till
Diskrimineringsombudsmannen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom
detta formulär:

 

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Vänligen notera att i vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och
svar att försenas.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.do.se/
2. mailto:[DO e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.do.se/
4. http://www.do.se/personuppgifter-offentl...
5. https://sverigesradio.se/artikel/myndigh...
6. mailto:[Registrators #920 e-postadress]
7. mailto:[DO e-postadress för begäran om allmän handling]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers

Till Diskrimineringsombudsmannen,

Tack för bekräftelsen. Baserat på ert svar vill jag börja fråga om upphandlingen av tipstjänsten gjordes som direktupphandling eller offentlig upphandling?

Om ska- och bör-krav upprättades kring upphandlingen vill jag förtydliga att jag är mest intresserad av att ta del av ett digitalt kalkylark med ska- och bör-krav. Det brukar finnas digitalt för distribution på upphandlingsplattformar vid offentlig upphandling och brukar inte innehålla några uppgifter som behöver sekretessbeläggas.

Med vänliga hälsningar,

Mattias Axell

Diskrimineringsombudsmannen

3 Bilagor

Hej,

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har hanterat din begäran om att ta del av
en allmän handling.

Handläggaren har sekretessprövat de handling som du har efterfrågat.
Handlingen lämnas ut.

De bifogade dokumenten är skapade i DO:s mall för direktupphandlingar men
det har inte varit fråga om varken en direktupphandling eller en
upphandling. DO har gjort en beställning av utveckling av ett webbformulär
på do.se till leverantör inom det befintliga förvaltnings- och driftavtal
under den aktuella perioden.

 

Med vänlig hälsning,

 

Registrator

Diskrimineringsombudsmannen (DO)
Box 4057 | 169 04 Solna | Besök Råsundavägen 18
Telefonväxel 08-120 20 700 | Fax 08-120 20 800
[1]www.do.se | [2][DO e-postadress för begäran om allmän handling]

DO arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår verksamhet på [3]www.do.se.

 

 

DO behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Läs om
hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbplats,
[4]http://www.do.se/personuppgifter-offentl...

References

Visible links
1. http://www.do.se/
2. mailto:[DO e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.do.se/
4. http://www.do.se/personuppgifter-offentl...