Kostnader för inhyrda sjuksköterskor under 2020 i Region Östergötland

Per Hagström gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Region Östergötland

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Region Östergötland,

Hej, jag undrar om ni skulle kunna mejla mig kopior av de allmänna handlingar som finns i följande ärenden hos er:

RS-2018-00070
RS 2019-00404
RS 2020-00265
RS 2020-00437

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

Region Östergötland

Hej

Vi har som rutin att skicka begärda handlingar via post.

Din begäran resulterade i 289 sidor x 6:- = 344 :-

Kvarstår din begäran när du vet kostnaden ?

Med vänlig hälsning
Suzanne Fredriksson
Registrator
Regionledningskontoret
Region Östergötland
581 91 Linköping
Telefon 010-1037847
E-post: [e-postadress]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur Region Östergötland behandlar dina personuppgifter på vår webbplats 
https://www.regionostergotland.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #512 e-postadress]>
Skickat: den 25 januari 2021 16:56
Till: Region Östergötland <[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Allmänna handlingar i fyra utlämnandeärenden

Till Region Östergötland,

Hej, jag undrar om ni skulle kunna mejla mig kopior av de allmänna handlingar som finns i följande ärenden hos er:

RS-2018-00070

RS 2019-00404

RS 2020-00265

RS 2020-00437

Med vänlig hälsning,

Per Hagström

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #512 e-postadress]

Är [Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Region Östergötland? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Region Östergötland,

Hej, är det någon särskild av dessa handlingar som omfattar så många sidor?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Region Östergötland

Hej

Som du ser av diariekorten är det flera begäran på varje ärende och varje svar innehåller typ 2 excellfiler på mellan 20 -35 sidor per styck.

Med vänlig hälsning
Suzanne Fredriksson
Registrator
Regionledningskontoret
Region Östergötland
581 91 Linköping
E-post: [e-postadress]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur Region Östergötland behandlar dina personuppgifter på vår webbplats 
https://www.regionostergotland.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #512 e-postadress]>
Skickat: den 26 januari 2021 16:52
Till: Region Östergötland <[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Allmänna handlingar i fyra utlämnandeärenden

Till Region Östergötland,

Hej, är det någon särskild av dessa handlingar som omfattar så många sidor?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

visa citerade sektioner

Jag förstår. Skrevs dessa Excelfiler ut och skickades till Dagens Samhällen Insikt i pappersform med post? Och betalade DS Insikt en kopieavgift per sida?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Region Östergötland

Hej

Svaren skickades digitalt, direkt från handläggaren. Ingen fakturering.

Med vänlig hälsning
Suzanne Fredriksson
Registrator
Regionledningskontoret
Region Östergötland
581 91 Linköping
E-post: [e-postadress]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur Region Östergötland behandlar dina personuppgifter på vår webbplats 
https://www.regionostergotland.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #512 e-postadress]>
Skickat: den 27 januari 2021 22:48
Till: Region Östergötland <[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Allmänna handlingar i fyra utlämnandeärenden

Jag förstår. Skrevs dessa Excelfiler ut och skickades till Dagens Samhällen Insikt i pappersform med post? Och betalade DS Insikt en kopieavgift per sida?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

visa citerade sektioner

Till Region Östergötland,

Ok, då förutsätter jag att ni behandlar mig på samma sätt. Det gäller ju ett likabehandlingskrav för myndigheter enligt 1 kap. 9 § regeringsformen. Det är bara excelfilerna jag är intresserad av, så jag tar dem gärna gratis och på mejl som Dagens samhälle insikt.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Region Östergötland

9 Bilagor

Hej

Här kommer begärda excelfiler

Med vänlig hälsning
Suzanne Fredriksson
Registrator
Regionledningskontoret
Region Östergötland
581 91 Linköping
E-post: [e-postadress]

När du skickar e-post till Region Östergötland så innebär det att Region Östergötland behandlar dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Läs mer om hur Region Östergötland behandlar dina personuppgifter på vår webbplats 
https://www.regionostergotland.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #512 e-postadress]>
Skickat: den 29 januari 2021 16:44
Till: Region Östergötland <[Region Östergötland e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Allmänna handlingar i fyra utlämnandeärenden

Till Region Östergötland,

Ok, då förutsätter jag att ni behandlar mig på samma sätt. Det gäller ju ett likabehandlingskrav för myndigheter enligt 1 kap. 9 § regeringsformen. Det är bara excelfilerna jag är intresserad av, så jag tar dem gärna gratis och på mejl som Dagens samhälle insikt.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

visa citerade sektioner