Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer

Sara Larsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Stockholms stad,

Jag vill se anteckningar, protokoll samt minnesanteckningar från möten mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer – särskilt från den 5/8.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej,

din begäran är vidarebefordrad till trafikkontoret.

Vänliga hälsningar
Registraturet

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1237 e-postadress]>
Skickat: den 19 november 2021 14:20
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Korrespondans mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer

Till Stockholms stad,

Jag vill se anteckningar, protokoll samt minnesanteckningar från möten mellan Trafikförvaltning och elsparksoperatörer – särskilt från den 5/8.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1237 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Johan Sundman, Stockholms stad

19 Bilagor

Hej,

Bifogat finns de minnesanteckningar från mötet mellan trafikkontoret (jag
antar att du vill ha från kommunens trafikkontor och inte från regionens
trafikförvaltning)och de olika elsparkcykelbolagen men vi hade inget möte
den 5/8 vad jag kan se. De bifogade är samtliga minnesanteckningar som
finns här hos oss.

 

 

 

Med vänliga hälsningar

Johan Sundman
Projektledare

Trafikkontoret
Tillstånd

Fleminggatan 4, Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 26 027
E-post: [1][e-postadress]
[2]start.stockholm

[3][IMG]

[4][IMG]

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På
[5]start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://start.stockholm/
3. https://start.stockholm/
4. https://www.stockholm.se/betalap
5. https://start.stockholm/dataskydd

Till Johan Sundman,

Stort tack för detta! Jag skrev fel datum, och menade 5/11 - förändrar det något?

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Johan Sundman, Stockholms stad

De minnesanteckningarna finns med bland de som du har fått.
 
 
Med vänliga hälsningar

Johan Sundman, Projektledare
Trafikkontoret, Tillstånd
Telefon: 08-508 26 027, E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1237 e-postadress]>
Skickat: den 22 november 2021 12:58
Till: Johan Sundman <[e-postadress]>
Ämne: Re: Minnesanteckningar Trafikkontoret - elsparkcykelbolag

Till Johan Sundman,

Stort tack för detta! Jag skrev fel datum, och menade 5/11 - förändrar det något?

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

visa citerade sektioner

Till Johan Sundman,

Hej igen!

Det står i anteckningarna från mötet den 28 september i år att nästa möte är den 26 oktober, men jag kan inte se några anteckningar från det mötet. Kan du skicka över dessa?

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Till Johan Sundman,

Hej igen,
I anteckningarna från mötet den 5 /11 står det att ”Trafikkontoret har beslutat att det kommer införas ett maxantal för antal elsparkcyklar och ett maxantal för antal bolag. Det kommer vara 12000 elsparkcyklar och 3st bolag. Beslutet grundar sig på en avvägning mellan stadens krav, bolagens behov och kundernas önskemål. Beslutet togs under gårdagen och det kommer ytterligare information senare idag från politiken hur man ser på frågan.”

Med anledning av det, begär jag ut de handlingar, dagordning, protokoll, deltagarlista, minnesanteckningar och övrigt från mötet som enligt ovan hölls den 4 november på Trafikkontoret där beslutet fattades.

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Johan Sundman, Stockholms stad

Hej Sara,

Det har inte varit något protokollfört möte som diskuterat den du frågar om. Det mötet du refererar till har skett inom ramen för den dagliga verksamheten på kontoret.
 
 
Med vänliga hälsningar

Johan Sundman, Projektledare
Trafikkontoret, Tillstånd
Telefon: 08-508 26 027, E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1237 e-postadress]>
Skickat: den 24 november 2021 12:39
Till: Johan Sundman <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: Minnesanteckningar Trafikkontoret - elsparkcykelbolag

Till Johan Sundman,

Hej igen,

I anteckningarna från mötet den 5 /11 står det att ”Trafikkontoret har beslutat att det kommer införas ett maxantal för antal elsparkcyklar och ett maxantal för antal bolag. Det kommer vara 12000 elsparkcyklar och 3st bolag. Beslutet grundar sig på en avvägning mellan stadens krav, bolagens behov och kundernas önskemål. Beslutet togs under gårdagen och det kommer ytterligare information senare idag från politiken hur man ser på frågan.”

Med anledning av det, begär jag ut de handlingar, dagordning, protokoll, deltagarlista, minnesanteckningar och övrigt från mötet som enligt ovan hölls den 4 november på Trafikkontoret där beslutet fattades.

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

visa citerade sektioner

Till Johan Sundman,

Hej igen!

Har bett om detta förut men kan påminna. Det står i anteckningarna från mötet den 28 september i år att nästa möte är den 26 oktober, men jag kan inte se några anteckningar från det mötet. Kan du skicka över dessa?

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Johan Sundman, Stockholms stad

Hej,

De minnesanteckningarna är inte renskrivna, så det finns inga att begära ut än. Återkom om en vecka så borde de vara klara,
 
 
Med vänliga hälsningar

Johan Sundman, Projektledare
Trafikkontoret, Tillstånd
Telefon: 08-508 26 027, E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1237 e-postadress]>
Skickat: den 29 november 2021 08:44
Till: Johan Sundman <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: Minnesanteckningar Trafikkontoret - elsparkcykelbolag

Till Johan Sundman,

Hej igen!

Har bett om detta förut men kan påminna. Det står i anteckningarna från mötet den 28 september i år att nästa möte är den 26 oktober, men jag kan inte se några anteckningar från det mötet. Kan du skicka över dessa?

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

visa citerade sektioner

Till Johan Sundman,

Hej igen! FInns minnesanteckningarna från mötet 26 oktober färdiga ännu?

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Johan Sundman, Stockholms stad

Nej, det har inte varit prioriterat...
 
 
Med vänliga hälsningar

Johan Sundman, Projektledare
Trafikkontoret, Tillstånd
Telefon: 08-508 26 027, E-post: [e-postadress]

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På start.stockholm/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1237 e-postadress]>
Skickat: den 9 december 2021 13:28
Till: Johan Sundman <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: SV: SV: Minnesanteckningar Trafikkontoret - elsparkcykelbolag

Till Johan Sundman,

Hej igen! FInns minnesanteckningarna från mötet 26 oktober färdiga ännu?

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

visa citerade sektioner