Kopia av extern utredning av IVO

Anna T gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Inspektionen för vård och omsorg

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Inspektionen För Vård Och Omsorg,

Jag vill, med stöd i Offentlighetsprincipen, ta del av den utredning som IVO beställde av revisionsfirman KPMG (källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter...) i maj eller juni 2021 och som blev offentlig under februari 2022 (källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/V92...)

Dessa handlingar tas gärna emot i digitalt format. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anna T

Noreply Registrator, Inspektionen för vård och omsorg

2 Bilagor

Det här är ett automatiskt meddelande som du inte kan svara på.

 

Hej!

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot ditt
e-postmeddelande.

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om vi bedömer att vi behöver
vidta någon åtgärd eller återkomma till dig med ett svar kommer vi att
göra det så snart som möjligt.

Vänligen beakta att inkommande post och e-post till myndigheter blir
allmän handling och därför kan lämnas ut om inte särskilda sekretessregler
gäller. Det innebär att uppgifter som sänds in till oss kan komma att
lämnas ut till någon annan som begär att få del av dem.

 

Välkommen att läsa mer om oss på vår webbplats [1]www.ivo.se

 

[2]Beskrivning: cid:image001.png@01D27ACE.48EE63C0

 

visa citerade sektioner

Registrator VS, Inspektionen för vård och omsorg

1 Bilaga

Hej!
Jag översänder begärd utredning.

Med vänlig hälsning
__________________________________________

Therese Dahlman
Registrator VS
Telefonväxel: 010-788 50 00
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Box 45184
104 30 Stockholm
Besöksadress: Solnavägen 4, plan 7, Stockholm www.ivo.se

Så behandlar IVO personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna T <[Registrators #1297 e-postadress]>
Skickat: den 21 februari 2022 17:04
Till: Registrator VS <[e-postadress]>
Kopia: Noreply Registrator <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kopia av extern utredning av IVO

Till Inspektionen För Vård Och Omsorg,

Jag vill, med stöd i Offentlighetsprincipen, ta del av den utredning som IVO beställde av revisionsfirman KPMG (källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/efter...) i maj eller juni 2021 och som blev offentlig under februari 2022 (källa: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/V92...)

Dessa handlingar tas gärna emot i digitalt format. Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,

Anna T

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1297 e-postadress]

Är [IVO e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Inspektionen För Vård Och Omsorg? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------