Konkurrensverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Konkurrensverket

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Registrator KKV, Konkurrensverket

Hej,

Se länk till Konkurrensverkets diarium på webben där även arkivbeskrivningen ligger.

http://www.konkurrensverket.se/beslut-oc...

Eftersom Konkurrensverket genomgick en omorganisation 2019-04-01 kommer den snarast att uppdateras.

Konkurrensverket har ingen handling enligt din punkt 2 eftersom denna inte behövs då arkivbeskrivningen fyller samma funktion och är mer detaljrik.

Med vänlig hälsning
___________________________________________
Björn Wickman

Registrator
08-700 16 30
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
Växel: 08-700 16 00
www.konkurrensverket.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #109 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:07
Till: Registrator KKV <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Konkurrensverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #109 email]

Är [KKV request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Konkurrensverket? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------