Kommunikation om Extinction Rebellions demonstrationer 6-7 november 2020

Jacob Karlsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Polismyndigheten

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Jacob Karlsson, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Till Polismyndigheten,

Jag skulle vilja, stödd av offentlighetsprincipen, begära ut:

All epost (och annan digital kommunikation) som skickats inom/till/från Polismyndigheten under hela 2020, som i kommunikationen nämner eller rör miljöaktivistorganisationen Extinction Rebellions demonstrationer och andra aktiviteter den 6-7 november 2020.

Med vänlig hälsning,

Jacob Karlsson

Sent request to Polismyndigheten again.

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

1 Bilaga

 

Hej,

 

Polismyndigheten har tagit emot er ansökan om utlämnande av epost och
digital kommunikation avseende miljöaktivistorganisationen Extinction
Rebellions demonstrationer och andra aktiviteter den 6-7 november 2020.

 

Er ansökan är opreciserad och en första sökning ger ett för omfattande
resultat och ni ombeds därför att avgränsa och förtydliga er ansökan. I
annat fall kan den komma att avslås.

 

Vidar Gothenby

Kommissarie

Chef beredning/ärendehanering

Avdelningskansliet
Nationella Operativa Avdelningen

Polismyndigheten
106 75 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm

Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
nödvändigt.

[1]polisen.se

 

 

References

Visible links
1. http://www.polisen.se/