Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad

Sara Larsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Stockholms stad,

Jag begär ut all kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stads alla olika instanser.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej!

Vi har tagit emot din begäran om all kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholms stads alla olika instanser.

Varje nämnd/förvaltning och bolag i Stockholms stad räknas som en egen myndighet. Vi har endast tillgång till handlingar som finns hos kommunstyrelsen och stadsledningskontoret. En begäran behöver därför riktas till varje nämnd/förvaltning eller bolag. I bifogad länk finner du kontaktuppgifter till respektive nämnd/förvaltning och bolag https://start.stockholm/om-stockholms-st...

Återkom om din begäran avser handlingar som finns hos Kommunstyrelsen och Stadsledningskontoret och i så fall precisera vilka handlingar som begärs ut.

För kännedom tar Stockholms stad ut en avgift för kopior och portokostnad.

Kostnad för kopior (oavsett digitala kopior eller papperskopior) är följande:
Sida 1-9 gratis
Sidan 10 kostar 50 kronor
Sida 11 och framåt kostar 2 kronor styck.

Vänliga hälsningar
Registrator
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen, KF/KS Kansli
Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
www.stockholm.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1249 e-postadress]>
Skickat: den 6 december 2021 10:08
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad

Till Stockholms stad,

Jag begär ut all kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stads alla olika instanser.

Med vänlig hälsning,

Sara Larsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1249 e-postadress]

Är [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Stockholms stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Funktion Kommunstyrelsen,

Tack för informationen! Då gör jag en separat förfrågan till Trafikkontoret, men vill också få ut all kommunikation som skett mellan Tina Ghasemi Liljekvist och kommunstyrelsen, och Tina Ghasemi Liljekvist stadsledningskontoret.

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej!

Vi har sökt på namnet Tina Ghasemi Liljekvist i kommunstyrelsens och stadsledningskontorets ärendehanteringssystem.
Vi har inte fått någon sökträff.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1249 e-postadress]>
Skickat: den 7 december 2021 13:42
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad

Till Funktion Kommunstyrelsen,

Tack för informationen! Då gör jag en separat förfrågan till Trafikkontoret, men vill också få ut all kommunikation som skett mellan Tina Ghasemi Liljekvist och kommunstyrelsen, och Tina Ghasemi Liljekvist stadsledningskontoret.

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

visa citerade sektioner

Till Funktion Kommunstyrelsen,

Då vill jag testa specifikt med all kommunikation till och från [email address]

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej!

Då din begäran avser ett omfattande sökningsarbete för hela stadsledningskontoret och kommunstyrelsen kan det ta tid att ta fram begärda handlingar.
Begäran kommer att ske skyndsamt och vi återkommer så snart som möjligt.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1249 e-postadress]>
Skickat: den 8 december 2021 10:46
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad

Till Funktion Kommunstyrelsen,

Då vill jag testa specifikt med all kommunikation till och från [e-postadress]

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

visa citerade sektioner

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

Hej!

Handlingarna enligt din begäran har vi räknat till 29 sidor och det bli en kostnad på 88 kr.
Vi avvaktar ditt svar med faktureringsadress om du godkänner kostnaden.
Handlingarna kan skickas ut via e-post.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1249 e-postadress]>
Skickat: den 8 december 2021 10:46
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad

Till Funktion Kommunstyrelsen,

Då vill jag testa specifikt med all kommunikation till och från [e-postadress]

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

visa citerade sektioner

Till Funktion Kommunstyrelsen,

Hej! Det går bra. Faktureringsadress är Agrell, Grankullegatan 33, 44146 Alingsås.

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Till Funktion Kommunstyrelsen,

Men helst får ni gärna skicka allt till [email address] - både faktura och handlingar såklart.

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholms stad

34 Bilagor

Hej!

Här kommer efterfrågade handlingar.

Vänliga hälsningar
Registraturet
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]
 
Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag
som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig.
På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling
av personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sara Larsson <[Registrators #1249 e-postadress]>
Skickat: den 17 december 2021 15:27
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholms stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikation mellan Tina Ghasemi Liljekvist och Stockholm Stad

Till Funktion Kommunstyrelsen,

Men helst får ni gärna skicka allt till [e-postadress] - både faktura och handlingar såklart.

Med vänliga hälsningar,

Sara Larsson

visa citerade sektioner