Till Mora kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Lina

Kundtjänst Mora Kommun, Mora kommun

Hej

 

Tack för ditt mail.

 

Vi svarar eller vidarebefordrar till berörd förvaltning så fort vi kan.

 

Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 0250-260 00

telefontid må-fr kl 7.45-12.00, 12.45-16.30.

 

Med vänliga hälsningar
Barbro, Ewa, Margit, Karin och Majbritt
Kundtjänsten
Mora Kommun
0250-260 00
[1]www.morakommun.se

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022MKT37256]
Ärendebeskrivning: Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att
den är säker. Läs e-postadressen. Verkar den seriös? Till Mora kommun, Med
hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand. Med vänlig
hälsning, Lina
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2024 e-postadress] Är [Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mora kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.morakommun.se

Anne Bälter, Mora kommun

1 Bilaga

Hej !

 

Skickar Mora kommuns kodplan för år 2022

 

 

 

 

Hälsningar

 

 

Anne Bälter

Ekonomienheten

Mora kommun

0250-26127

 

Från: MK Funk Ekonomi <[e-postadress]>
Skickat: den 6 september 2022 10:53
Till: Anne Bälter <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommuners gällande
kontoplaner 2022 [2022MKT37256]

 

Hej Anne!

Vill du skicka iväg kontoplanen 🙂

/Ida

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Kundtjänst Mora Kommun <[1][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 september 2022 10:55
Till: MK Funk Ekonomi <[2][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommuners gällande
kontoplaner 2022 [2022MKT37256]

 

Från: Lina <[3][Registrators #2024 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:25
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Mora kommun
<[4][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommuners gällande
kontoplaner 2022

Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att den är säker. Läs
e-postadressen. Verkar den seriös?

Till Mora kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Lina

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[5][Registrators #2024 e-postadress]

Är [6][Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Mora kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [7][e-postadress]:

[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Registrators #2024 e-postadress]
4. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #2024 e-postadress]
6. mailto:[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers

Till Anne Bälter,
Hej!
Tack för hjälpen.

Med vänliga hälsningar,

Lina