Till Melleruds kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Lina

Ann Elofsson, Melleruds kommun

1 Bilaga

Hej!

Här kommer gällande kontoplan för Melleruds kommun.

Hälsningar

ANN

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunen <[Melleruds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 5 september 2022 12:53
Till: Elisabeth Carlstein <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommuners gällande kontoplaner 2022

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lina <[Registrators #2022 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:22
Till: Kommunen <[Melleruds kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommuners gällande kontoplaner 2022

Till Melleruds kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Lina

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2022 e-postadress]

Är [Melleruds kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Melleruds kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Ann Elofsson,
Hej!
Tack för hjälpen.

Med vänliga hälsningar,

Lina