Till Håbo kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Sofia Tervonen

Kontaktcenter, Håbo kommun

Hej!

Tack för ditt mail.
Det är nu vidarebefordrat till berörd nämnd/förvaltning.

Med vänlig hälsning

Semih
Kommunvägledare

Håbo kommun
Kontaktcenter
746 80 Bålsta
Centrumleden 1
Telefon 0171-525 00
Fax 0171-563 33
www.habo.se

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sofia Tervonen <[Registrators #2163 e-postadress]>
Skickat: den 6 september 2022 09:14
Till: Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens kontoplan(er)

Till Håbo kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Sofia Tervonen

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2163 e-postadress]

Är [haabo_municipality e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Håbo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på habo.se/personuppgifter.

Ekonomi, Håbo kommun

1 Bilaga

Hej Sofia,

Bifogar en digital version av Håbo kommuns kodplan ovan.

 

Med vänliga hälsningar,

Ekonomiavdelningen

 

Håbo kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomienheten 

746 80 Bålsta

www.håbo.se

 

Hantering av personuppgifter

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande.

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Sofia Tervonen <[1][Registrators #2163 e-postadress]>

Skickat: den 6 september 2022 09:14

Till: Kommun <[2][e-postadress]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens kontoplan(er)

 

Till Håbo kommun,

 

 

 

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Sofia Tervonen

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[3][Registrators #2163 e-postadress]

 

 

 

Är [4][haabo_municipality e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Håbo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [5][e-postadress]:

 

[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
Du kan läsa mer på habo.se/personuppgifter.

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #2163 e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Registrators #2163 e-postadress]
4. mailto:[haabo_municipality e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers