Till Mullsjö kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Towa

Birgitta Sandström, Mullsjö kommun

1 Bilaga

Hej,
Mullsjö kommuns kontoplan.

Vänliga hälsningar
Birgitta Sandström
Redovisningsansvarig
Mullsjö kommun

[e-postadress]
0392-140 47
www.mullsjo.se

Birgitta Sandström, Mullsjö kommun

1 Bilaga

Koddel motpart

Vänliga hälsningar
Birgitta Sandström
Redovisningsansvarig
Mullsjö kommun

[e-postadress]
0392-140 47
www.mullsjo.se

Birgitta Sandström, Mullsjö kommun

1 Bilaga

Koddel objekt

Vänliga hälsningar
Birgitta Sandström
Redovisningsansvarig
Mullsjö kommun

[e-postadress]
0392-140 47
www.mullsjo.se

Birgitta Sandström, Mullsjö kommun

1 Bilaga

Koddel aktivitet.
Vänliga hälsningar
Birgitta Sandström
Redovisningsansvarig
Mullsjö kommun

[e-postadress]
0392-140 47
www.mullsjo.se

Birgitta Sandström, Mullsjö kommun

1 Bilaga

Koddel verksamhet.
Vänliga hälsningar
Birgitta Sandström
Redovisningsansvarig
Mullsjö kommun

[e-postadress]
0392-140 47
www.mullsjo.se

Birgitta Sandström, Mullsjö kommun

1 Bilaga

Koddel ansvar.

Vänliga hälsningar
Birgitta Sandström
Redovisningsansvarig
Mullsjö kommun

[e-postadress]
0392-140 47
www.mullsjo.se