Till Lomma kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Alva

Kristian Fridqvist, Lomma kommun

1 Bilaga

Hej,

Översänder Lomma kommuns kontoplan enligt förfrågan.

Med vänlig hälsning

Kristian Fridqvist
Ekonomiavdelningen
Lomma kommun
Direkttel 040-6411069
mailto:[e-postadress]

"Information om hur Lomma kommun behandlar personuppgifter:
lomma.se/personuppgifter”

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alva <[Registrators #2028 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 12:29
Till: Kontaktcenter <[Lomma kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Lomma kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Alva

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2028 e-postadress]

Är [Lomma kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lomma kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Kristian Fridqvist,

Hej!
Tack för hjälpen!

Med vänliga hälsningar,

Alva