Kommunens gällande kontoplan för 2022

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Skara kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Jim Smith Rehnström

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Till Skara kommun,

Med vänlig hälsning,

Jim Smith Rehnström