Till Värnamo kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Amanda Söderblom

Kontaktcenter, Värnamo kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Tack för ditt mejl.  Vi återkommer till dig inom två arbetsdagar.

 

E-post som kommer till Värnamo kommun blir allmän handling. Det innebär
att allmänheten och massmedier med vissa undantag har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

Vänliga hälsningar

Kontaktcenter, Värnamo kommun

______________________________________

   

Kontaktcenter

Värnamo kommun

Kyrktorget 1, 331 83 Värnamo

Telefon 0370-37 70 00

[1]kommun.varnamo.se

 

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022KC47942
Ärendebeskrivning: Till Värnamo kommun, Med hänvisning till TF önskar jag
ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan
ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag
bli informerad på förhand. Med vänlig hälsning, Amanda Söderblom
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2001 e-postadress] Är [Värnamo kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Värnamo kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. http://kommun.varnamo.se/

Kontaktcenter, Värnamo kommun

1 Bilaga

Hej Amanda

 

Här kommer Värnamo kommuns kontoplan

 

Mvh peter k

 

 

--------------------------------------------------------

Peter Karlsson

Redovisningschef

 

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomiavdelningen

Värnamo kommun, 331 83 Värnamo

Telefon direkt 0370-37 81 22

Telefon kontaktcenter 0370-37 70 00

E-post [1][Värnamo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[2]www.kommun.varnamo.se

Från: Amanda Söderblom <[Registrators #2001 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 10:40
Till: Kontaktcenter <[Värnamo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022
Till Värnamo kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Amanda Söderblom

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2001 e-postadress]

Är [Värnamo kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Värnamo kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Värnamo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.kommun.varnamo.se/