Hej!

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Ebba Molin

Strängnäs kontaktcenter, Strängnäs kommun

Tack för att du har kontaktat oss på Strängnäs kommun!

 

I vissa ärenden behöver vi ta hjälp av våra medarbetare för att få ett
korrekt svar på er fråga.

Vid akuta ärenden, vänligen ring Kontaktcenter på tfn 0152-291 00.

  

[1]Så här begär du ut handlingar från kommunen

På kommunens webbsida, [2]www.strangnas.se, kan du hitta mer information
om våra verksamheter samt göra felanmälan.

[3]Information om öppettider samt fler sätt att kontakta kommunen hittar
du här

 

Med vänliga hälsningar
Kontaktcenter
Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00
[4][e-postadress]
[5]www.strangnas.se
Inkomna handlingar såsom e-post som skickas till Strängnäs kommun blir som
huvudregel allmänna handlingar. Strängnäs kommun hanterar dina
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se
[6]https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...
Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022KC39241
Ärendebeskrivning: Hej! Med hänvisning till TF önskar jag ta del av
kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av
handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli
informerad på förhand. Med vänlig hälsning, Ebba Molin
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2132 e-postadress] Är [Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Strängnäs kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________
 

References

Visible links
1. https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...
2. http://www.strangnas.se/
3. https://www.strangnas.se/ovrigt/kontakta...
4. mailto:[e-postadress]
5. file:///tmp/www.strangnas.se
6. https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...

E-post Kommunstyrelsen, Strängnäs kommun

Hej!

 

Din begäran är emottagen och under handläggning.

 

 

Önskar dig en trevlig dag!

 

Vänliga hälsningar

 

Helen Jansson
Registrator

Kansliavdelningen

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-29318, 070-1749280

[1][e-postadress]

[2]www.strangnas.se

 

 

 

Från: Strängnäs kontaktcenter
Skickat: den 6 september 2022 08:25
Till: E-post Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022 [2022KC39241]

 

Från: Ebba Molin <[3][Registrators #2132 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 21:24
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Strängnäs kommun
<[4][Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

Hej!

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Ebba Molin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[5][Registrators #2132 e-postadress]

Är [6][Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Strängnäs kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[7][e-postadress]:
[8]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[9]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.strangnas.se/
3. mailto:[Registrators #2132 e-postadress]
4. mailto:[Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[Registrators #2132 e-postadress]
6. mailto:[Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers

Ulrika Kalfholm, Strängnäs kommun

1 Bilaga

Hej,

 

Bifogar Strängnäs kommuns kodplan för 2022.

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Ulrika Kalfholm 
Finanschef

Ekonomiavdelningen

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-292 32, 0761-25 34 29

[e-postadress]

www.strangnas.se

 

Från: Gabriella Wretling För E-post Kassa
Skickat: den 6 september 2022 12:27
Till: Ulrika Kalfholm <[e-postadress]>
Kopia: Helen Jansson <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022 [2022KC39241]
Prioritet: Hög

 

Hej Ulrika, kan du delegera detta? J

//Gabriella

 

 

Från: Helen Jansson För E-post Kommunstyrelsen
Skickat: den 6 september 2022 11:42
Till: E-post Kassa <[1][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022 [2022KC39241]
Prioritet: Hög

 

Hej!

 

Är denna begäran något som ni kan besvara, eller vet ni vem som kan det?

 

 

Ha en trevlig dag!

 

Vänliga hälsningar

J

Helen Jansson
Registrator

Kansliavdelningen

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-29318, 070-1749280

[2][e-postadress]

[3]www.strangnas.se

 

 

 

Från: Strängnäs kontaktcenter
Skickat: den 6 september 2022 08:25
Till: E-post Kommunstyrelsen <[4][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022 [2022KC39241]

 

Från: Ebba Molin <[5][Registrators #2132 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 21:24
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Strängnäs kommun
<[6][Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

Hej!

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Ebba Molin

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[7][Registrators #2132 e-postadress]

Är [8][Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Strängnäs kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[9][e-postadress]:
[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.strangnas.se/
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[Registrators #2132 e-postadress]
6. mailto:[Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Registrators #2132 e-postadress]
8. mailto:[Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers