Till Högsby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Johanna Stenlund

Ekonomiavdelningen Högsby, Högsby kommun

1 Bilaga

Hej!
Bifogar vår kontoplan

Med vänlig hälsning                                                                                

Cecilia Ekberg
Ekonom/controller
Kommunledningskontoret
Högsby kommun | 579 80 Högsby
Tfn: 0491-292 04
[e-postadress] | www.hogsby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Servicecenter <[Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 6 september 2022 08:19
Till: Ekonomiavdelningen Högsby <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Med vänlig hälsning                                                                                

Växel/Reception
Högsby kommun | 579 80 Högsby
Tfn: 0491-290 00
[Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] | www.hogsby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johanna Stenlund <[Registrators #2123 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 18:50
Till: Servicecenter <[Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Högsby kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Johanna Stenlund

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2123 e-postadress]

Är [Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Högsby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------