Till Höganäs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand

Med vänlig hälsning,

Izabella

Höganäs kommun

Tack för att du kontaktat oss!
Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att återkomma till dig
inom kort.
Du vet väl om att du på vår hemsida [1]www.hoganas.se kan lösa flera av
dina ärende till kommunen samt få snabba svar via vår chat vardagar
mellan  klockan 8.00-17.00. Du kan också använda dig av hemsidans
sökfunktion för att hitta svaret på din specifika fråga.

Här kan du göra din felanmälan gällande belysning, grönytor eller klotter,
[2]länk till e-tjänst för felanmälan
 

För att erbjuda dig självservice dygnet runt och när det passar dig så har
flera av kommunens verksamheter e-tjänster. Du kan exempelvis ansöka om
barnomsorg, busskort, bygglov eller lämna in tips på evenemang via våra
e-tjänster på [3]www.hoganas.se/minasidor.

 

Med vänlig hälsning

 

HÖGANÄS SERVICECENTER
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Centralgatan 20
263 38 Höganäs
TEL: 042-337100
[4]WWW.HOGANAS.SE

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022SC57917
Ärendebeskrivning: Till Höganäs kommun, Med hänvisning till TF önskar jag
ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan
ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag
bli informerad på förhand Med vänlig hälsning, Izabella
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2092 e-postadress] Är [Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Höganäs kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.hoganas.se/
2. https://minasidor.hoganas.se/oversikt/ov...
3. http://www.hoganas.se/minasidor
4. http://www.hoganas.se/

Höganäs kommun

1 Bilaga

Hej! Här är kontoplanen för Höganäs kommun 2022.

Med vänlig hälsning
Maria Bylund

Ekonomichef

Kommunledningskontoret

HÖGANÄS KOMMUN

TEL: 042-337100

www.HOGANAS.SE

 

 

Från: Izabella <[Registrators #2092 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:46
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Höganäs kommun
<[Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
2022
Till Höganäs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand

Med vänlig hälsning,

Izabella

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2092 e-postadress]

Är [Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Höganäs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------