Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Christoph Andersson, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Christoph Andersson

Till Strängnäs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Strängnäs kontaktcenter, Strängnäs kommun

Tack för att du har kontaktat oss på Strängnäs kommun!

 

I vissa ärenden behöver vi ta hjälp av våra medarbetare för att få ett
korrekt svar på er fråga.

Vid akuta ärenden, vänligen ring Kontaktcenter på tfn 0152-291 00.

  

[1]Så här begär du ut handlingar från kommunen

På kommunens webbsida, [2]www.strangnas.se, kan du hitta mer information
om våra verksamheter samt göra felanmälan.

[3]Information om öppettider samt fler sätt att kontakta kommunen hittar
du här

 

Med vänliga hälsningar
Kontaktcenter
Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00
[4][e-postadress]
[5]www.strangnas.se
Inkomna handlingar såsom e-post som skickas till Strängnäs kommun blir som
huvudregel allmänna handlingar. Strängnäs kommun hanterar dina
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se
[6]https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...
Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022KC35365
Ärendebeskrivning: Till Strängnäs kommun, Vi önskar ta del av kommunala
polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert
stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett
researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge,
B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.


Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om
dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.


Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver
först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av. Vänliga hälsningar
Christoph Andersson Lärare i journalistik 

Södertörn University 141 89
Huddinge Rum Me 329
 08-6084971, 0760-227714 [e-postadress]
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1637 e-postadress] Är [Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Strängnäs kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________
 

References

Visible links
1. https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...
2. http://www.strangnas.se/
3. https://www.strangnas.se/ovrigt/kontakta...
4. mailto:[e-postadress]
5. file:///tmp/www.strangnas.se
6. https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...

Strängnäs kontaktcenter, Strängnäs kommun

Hej!

Tack för ditt mejl, vi har ett kommunalt arkiv som man kan vända sig till
för förfrågningar om gamla handlingar inom Strängnäs kommun.
Skicka ett mejl till: [1][e-postadress]

Önskar dig en fortsatt fin dag!

 

 

Med vänlig hälsning

Sanna Lidholm

Kontaktcenter
Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00
[2][e-postadress]
[3]www.strangnas.se
Inkomna handlingar såsom e-post som skickas till Strängnäs kommun blir som
huvudregel allmänna handlingar. Strängnäs kommun hanterar dina
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se
[4]https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...

 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1637 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 13:33
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Strängnäs kommun
<[Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Strängnäs kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1637 e-postadress]
Är [Strängnäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Strängnäs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. file:///tmp/www.strangnas.se
4. https://www.strangnas.se/kommun-och-poli...