Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Christoph Andersson, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Christoph Andersson

Till Kiruna kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Mats Spett, Kiruna kommun

1 Bilaga

Hej.

Jag heter Mats och arbetar i arkivet.

Vänligen specificera vad ni önskar ta del av.? Vid sökning i arkivet, så är det träff på personal avd.

Vänligen Mats Spett

visa citerade sektioner