Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Katrineholms kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Christoph Andersson

Till Katrineholms kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Katrineholms kommun

2 Bilagor

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    beg ran enligt Offentlighetsprincipen Kommunala polisrapporter 1 2 1933 31 12 1941.txt

    2K Download View as HTML

This is the mail system at host handlingar.se.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[e-postadress]>: host
katrineholm-se.mail.protection.outlook.com[104.47.4.36] said: 454 4.7.0
Connection is not TLS encrypted. Recipient organization requires TLS.
[AM5EUR02FT026.eop-EUR02.prod.protection.outlook.com] (in reply to RCPT TO
command)