Christoph Andersson

Till Karlskoga kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

info@karlskoga.se, Karlskoga kommun

1 Bilaga

Hej!

Tack för ditt mejl!

Ditt ärende har fått ärendenummer 2022SC33833.
Vi hanterar ditt ärende och återkopplar till dig.

Skickar du in ditt ärende efter kontorstid hanteras det nästkommande
arbetsdag.

Är ditt ärende akut efter kontorstid, finner du information om aktuella
telefonnummer på hemsida genom denna länk:
[1]https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
- Klicka på "kontakt efter kontorstid" för att se mer information.

Har du frågor eller kompletteringar till ärendet är du varmt välkommen att
kontakta oss!
Vänliga hälsningar
Servicecenter, Kommunstyrelsens Ledningskontor
Katrinedalsgatan 4  |  69183  |  Karlskoga
Telefon: 0586-610 00
[2][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

 

References

Visible links
1. https://www.karlskoga.se/Kommun--politik...
2. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Karlskoga - Arkiv, Karlskoga kommun

1 Bilaga

Hej

 

Vi har endast protokoll från Polisnämnden från år 1940, men inga
polisrapporter.

Ni får nog kolla med polismyndighetens arkiv.

 

Vänliga hälsningar

Katarina Winter
Arkivassistent
Kultur- och fritidsförvaltning  |  Kyrkbacken 11  |  69183 Karlskoga
Telefon: 0586-615 44
[1][e-postadress]
[2]www.karlskoga.se

[3]Karlskoga kommun

 

Från: Diarium KS <[e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 13:00
Till: Karlskoga - Arkiv <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

 

Hej,

 

Översänder begäran till  er.

Vänliga hälsningar

Anna-Karin Davidsson

Kanslisekreterare
Kommunstyrelsens Ledningskontor
Telefon: 0586-61554

[4][e-postadress]
[5]www.karlskoga.se

Den kloka, välkomnande och innovativa kommunen

 

Från: [6][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[7][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:33
Till: Diarium KS <[8][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

Från: Christoph Andersson <[9][Registrators #1520 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:29
Till: [10][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] <[11][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Karlskoga kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[12][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[13][Registrators #1520 e-postadress]

Är [14][Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Karlskoga kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[15][e-postadress]:

[16]https://checkpoint.url-protection.com/v1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[17]https://checkpoint.url-protection.com/v1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. https://www.karlskoga.se/
4. mailto:[e-postadress]
5. https://www.karlskoga.se/
6. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[Registrators #1520 e-postadress]
10. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
12. mailto:[e-postadress]
13. mailto:[Registrators #1520 e-postadress]
14. mailto:[Karlskoga kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
15. mailto:[e-postadress]
16. https://checkpoint.url-protection.com/v1...
17. https://checkpoint.url-protection.com/v1...