Christoph Andersson

Till Höganäs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Höganäs kommun

Tack för att du kontaktat oss!
Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att återkomma till dig
inom kort.
Du vet väl om att du på vår hemsida [1]www.hoganas.se kan lösa flera av
dina ärende till kommunen samt få snabba svar via vår chat vardagar
mellan  klockan 8.00-17.00. Du kan också använda dig av hemsidans
sökfunktion för att hitta svaret på din specifika fråga.

Här kan du göra din felanmälan gällande belysning, grönytor eller klotter,
[2]länk till e-tjänst för felanmälan
 

För att erbjuda dig självservice dygnet runt och när det passar dig så har
flera av kommunens verksamheter e-tjänster. Du kan exempelvis ansöka om
barnomsorg, busskort, bygglov eller lämna in tips på evenemang via våra
e-tjänster på [3]www.hoganas.se/minasidor.

 

Med vänlig hälsning

 

HÖGANÄS SERVICECENTER
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Centralgatan 20
263 38 Höganäs
TEL: 042-337100
[4]WWW.HOGANAS.SE

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2022SC52785
Ärendebeskrivning: Till Höganäs kommun, Vi önskar ta del av kommunala
polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert
stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett
researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge,
B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.


Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om
dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.


Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver
först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av. Vänliga hälsningar
Christoph Andersson Lärare i journalistik 

Södertörn University 141 89
Huddinge Rum Me 329
 08-6084971, 0760-227714 [e-postadress]
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1509 e-postadress] Är [Höganäs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Höganäs kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

References

Visible links
1. http://www.hoganas.se/
2. https://minasidor.hoganas.se/oversikt/ov...
3. http://www.hoganas.se/minasidor
4. http://www.hoganas.se/

Peter Hultberg, Höganäs kommun

6 Bilagor

Hej!

Tyvärr finns inga polisrapporter hos oss det som finns kvar efter att
Polisen blev statlig är Polisens nämndsprotokoll . På Landsarkivet i Lund
lär det finnas polisrapporter från Höganäs , hör med dom

 

 
Vänliga hälsningar 

Peter Hultberg

Kommunarkivarie

Kansliavdelningen
042-337175
Centralgatan 20, 263 38 Höganäs

 

 

[1][IMG]   [2][IMG] [3][IMG] [4][IMG] [5][IMG]

[6]Chatta med oss  l  [7]Service dygnet runt via e-tjänster  l 
[8]www.hoganas.se
 

 

[9][IMG]

[10].

References

Visible links
1. https://www.hoganas.se/
2. https://sv-se.facebook.com/hoganas.se/
3. https://www.instagram.com/hoganaskommun/
4. https://www.linkedin.com/company/447727/...
5. https://www.youtube.com/user/hoganaskommun
6. https://www.hoganas.se/Invanare/
7. https://minasidor.hoganas.se/
8. https://www.hoganas.se/Invanare/
9. https://t-eu.xink.io/Tracking/Index/RSsA...