Christoph Andersson

Till Borås stad,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Borås Stad, Borås stad

Hej!

Jag har mottagit ditt mejl och vidarebefordrat det till Stadsarkivet för handläggning.

Med vänliga hälsningar

Desirée Carlsson
Registrator
-----------------------------------------------------------------------------
Borås Stad - Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås:
Tfn 033-35 70 30
boras.se
Facebook/boras.se

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1445 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:10
Till: Borås Stad <[Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Borås stad,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1445 e-postadress]

Är [Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Borås stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Stadsarkivet, Borås stad

Hej!

Borås stadsarkiv har inga handlingar från den kommunala polismyndigheten och hänvisar till Riksarkivet Göteborg.

Med vänlig hälsning
Håkan Ek
1:e arkivarie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Borås Stad – Stadsledningskansliet - Stadsarkivet
Sparregatan 20, 501 80 Borås
033-35 33 02
www.boras.se/stadsarkivet
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Borås Stad <[Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:19
Till: Stadsarkivet <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1445 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:10
Till: Borås Stad <[Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Borås stad,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1445 e-postadress]

Är [Borås stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Borås stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://urldefense.com/v3/__https://hand...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------