Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Bjurholms kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Christoph Andersson

Till Bjurholms kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kommunen, Bjurholms kommun

Detta är ett automatsvar från Bjurholms kommun. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

Bjurholms kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina
skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och
myndigheter. Detta enligt Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection
Regulation).

Vad händer med mitt e-brev till Bjurholms kommun?

Om du skickar ett e-brev till Bjurholms kommun blir det som huvudregel
allmän handling hos kommunen. Ditt brev diarieförs och bevaras eller
gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Dina rättigheter

På [1]http://www.bjurholm.se/behandling av personuppgifter-gdpr kan du
läsa mer om dina rättigheter och om hur Bjurholms kommun behandlar
personuppgifter.

 

References

Visible links
1. http://www.bjurholm.se/behandling%20av%2...