Kammarkollegiet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Kammarkollegiet

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Camilla Karlström, Kammarkollegiet

Hej,

Kammarkollegiets arkivbeskrivning är på 13 sidor och beskrivningen av allmänna handlingar är på 5 sidor. Det blir en total kostnad på 66 kronor.

Om du vill ha handlingarna, maila oss en adress att skicka fakturan till.

Med vänlig hälsning
Camilla Karlström
Arkivarie     
Kammarkollegiet
Juristfunktionen
Direkttelefon: 08-700 09 19
Mobiltelefon: 070-434 20 46
Växel: 08-700 08 00
Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
www.kammarkollegiet.se

facebook.com/kammarkollegiet
linkedin.com/kammarkollegiet
youtube.com/kammarkollegiet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registratur
Skickat: den 27 maj 2019 11:28
Till: Camilla Karlström <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kammarkollegiet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #63 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:16
Till: Registratur
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kammarkollegiet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #63 email]

Är [The Legal, Financial and Administrative Services Agency request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kammarkollegiet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Camilla Karlström, Kammarkollegiet

2 Bilagor

Hej,

Bifogat finns Alkoholsortimentsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning
Camilla Karlström
Arkivarie     
Kammarkollegiet
Juristfunktionen
Direkttelefon: 08-700 09 19
Mobiltelefon: 070-434 20 46
Växel: 08-700 08 00
Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
www.kammarkollegiet.se

facebook.com/kammarkollegiet
linkedin.com/kammarkollegiet
youtube.com/kammarkollegiet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registratur
Skickat: den 27 maj 2019 10:19
Till: Camilla Karlström <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Alkoholsortimentsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[email address]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:16
Till: Registratur
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Alkoholsortimentsnämndens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[email address]

Är [The Legal, Financial and Administrative Services Agency request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Alkoholsortimentsnämnden? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Camilla Karlström, Kammarkollegiet

2 Bilagor

Hej,

Bifogat finns Arvsfondsdelegationens arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur) och beskrivning av allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning
Camilla Karlström
Arkivarie     
Kammarkollegiet
Juristfunktionen
Direkttelefon: 08-700 09 19
Mobiltelefon: 070-434 20 46
Växel: 08-700 08 00
Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
www.kammarkollegiet.se

facebook.com/kammarkollegiet
linkedin.com/kammarkollegiet
youtube.com/kammarkollegiet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Annica Georgsson
Skickat: den 27 maj 2019 11:20
Till: Camilla Karlström <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arvfondsdelegationens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: info
Skickat: den 27 maj 2019 11:19
Till: 'Elenor Weijmar'
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arvfondsdelegationens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej
Nedan ser du kostnaderna för allmänna handlingar. Jag vidarebefordrar ditt mejl till arkivarie.

Vi har tagit emot ditt mejl med begäran om kopior.
Nio sidor är gratis, den tionde kostar 50 kr och sedan 2 kr per sida.

Porto debiteras: 10-19 sidor kostar 18 kr. 20-50 sidor kostar 36 kr. 51-100 sidor kostar 54 kr, 101-200 sidor kostar 72 kr.
Inget porto utgår vid utskick via mejl men observera att kostnaden för 10 sidor eller mer kommer att faktureras.
Vi behöver därför en postadress att skicka handlingarna till samt faktura om antalet överstiger nio sidor.

Vid återkommande småbeställningar tas avgift ut redan från första sidan med 50 kr.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[email address]]
Skickat: den 27 maj 2019 10:36
Till: info
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Arvfondsdelegationens arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[email address]

Är [email address] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arvfondsdelegationen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Camilla Karlström, Kammarkollegiet

2 Bilagor

Hej,

Bifogat finns Kärnavfallsfondens arkivbeskrivning (samt klassificeringsstruktur) och beskrivning av allmänna handlingar.

Med vänlig hälsning
Camilla Karlström
Arkivarie     
Kammarkollegiet
Juristfunktionen
Direkttelefon: 08-700 09 19
Mobiltelefon: 070-434 20 46
Växel: 08-700 08 00
Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 16, Stockholm
www.kammarkollegiet.se

facebook.com/kammarkollegiet
linkedin.com/kammarkollegiet
youtube.com/kammarkollegiet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[email address]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:56
Till: Kärnavfallsfonden <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kärnavfallsfonden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[email address]

Är [email address] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Kärnavfallsfonden? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------