Jämställdhetsmyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna Offentlighetsprincipen begäran till Jämställdhetsmyndigheten

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från det myndigheten. Kontakta oss om du tycker att det borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Jämställdhetsmyndigheten

Hej!

Jämställdhetsmyndigheten har tagit emot ditt e-postmeddelande.

Med vänliga hälsningar,

Max Schmidt
Registrator | Jämställdhetsmyndigheten

Tel: +46 (0)31 392 90 44
E-post: [email address]
Adress: Box 73, 424 22 Angered
Besök: Angereds Torg 9

www.jamstalldhetsmyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #64 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:16
Till: Jämställdhetsmyndigheten <[JÄMY request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jämställdhetsmyndigheten arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #64 email]

Är [JÄMY request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Jämställdhetsmyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Jämställdhetsmyndigheten

6 Bilagor

Hej!

 

Se bifogad fil för din begärda handling.

 

Med vänliga hälsningar,

 

 

[1]Photograph Max Schmidt
Registrator | Jämställdhetsmyndigheten

 

Tel: +46 (0)31 392 90 44
E-post: [2][email address]

Adress: Box 73, 424 22 Angered
Besök: Angereds Torg 9

 

[3]www.jamstalldhetsmyndigheten.se

 

[4]facebook_004
[5]instagram_004 [6]linkedin_004 [7]twitter_004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #64 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:16
Till: Jämställdhetsmyndigheten <[JÄMY request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Jämställdhetsmyndigheten
arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

 

Hej, Jag vill ta del av:

 

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt
arkivlagen 6§), samt

 

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att
upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

Mvh,

 

Elenor

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][FOI #64 email]

 

Är [9][JÄMY request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Jämställdhetsmyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:

[10]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[11]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/
4. https://www.facebook.com/jamstalldhetsmy...
5. https://www.instagram.com/jamstalldhetsm...
6. https://www.linkedin.com/company/jamstal...
7. https://twitter.com/jamy_sverige
8. mailto:[FOI #64 email]
9. mailto:[JÄMY request email]
10. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
11. http://handlingar.se/sv/help/officers