Inspektionen För Arbetslöshetsförsäkring arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring

2 Bilagor

Hej!

Bifogar vår arkivbeskrivning och vår dokumenthanteringsplan.

Med vänlig hälsning

Åsa Tolbäcken
Enheten Verksamhetsstöd
Tfn: 0150-48 70 32
E-post:[email address]

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF
Box 210, 641 22 Katrineholm
Tfn vxl: 0150-48 70 00
E-post: [IAF request email]

Prenumerera på material från www.iaf.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #72 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:19
Till: IAF <[IAF request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Inspektionen För Arbetslöshetsförsäkring arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #72 email]

Är [IAF request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Inspektionen För Arbetslöshetsförsäkring? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------