Hyresavtal förskolor innanför tull i Stockholm

Victor Urquhart Smångs gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Aktiebolaget Stockholmshem

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Victor Urquhart Smångs

Till Aktiebolaget Stockholmshem,

Hej!
Jag skulle vilja att ni skickar de hyresavtal, i närtid, som Stockholmshem har tecknat med förskolor innanför tull i Stockholm.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Victor Urquhart Smångs

Funktion SHEM epost@stockholmshem.se, Aktiebolaget Stockholmshem

Hej Victor!

Tack för ditt mejl.
Jag har tagit din förfrågan vidare till ansvarig avdelning och bett att de åter kopplar direkt till dig.

Jag önskar dig en trevlig fredag.

Med vänlig hälsning,
Andréa
Kundtjänst

Direkt +46-8-508 39 000
_______________________________________________________

AB STOCKHOLMSHEM
Box 9003, 102 71 Stockholm
Tel +46-8-508 39 000
www.stockholmshem.se
_______________________________________________________
Tänk på miljön innan du skriver ut e-post.

AB Stockholmshem [556035-9555] ansvarar för personuppgiftsbehandling i e-post. Läs mer om bolagets personuppgiftsbehandling på stockholmshem.se/dataskydd.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Victor Urquhart Smångs <[Registrators #1304 e-postadress]>
Skickat: den 24 februari 2022 10:53
Till: Funktion SHEM [Aktiebolaget Stockholmshem e-postadress för begäran om allmän handling] <[Aktiebolaget Stockholmshem e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyresavtal förskolor innanför tull i Stockholm

Till Aktiebolaget Stockholmshem,

Hej!

Jag skulle vilja att ni skickar de hyresavtal, i närtid, som Stockholmshem har tecknat med förskolor innanför tull i Stockholm.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Victor Urquhart Smångs

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1304 e-postadress]

Är [Aktiebolaget Stockholmshem e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Aktiebolaget Stockholmshem? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Patrik Gavander, Aktiebolaget Stockholmshem

1 Bilaga

Stockholmshem (Bolaget) har registrerat din begäran om utlämnande av
allmän handling,  vårt Dnr: 2022-605

Bolaget påbörjar nu skyndsamt utredning gällande de begärda handlingarna.
Om du har några frågor kan du kontakta undertecknad.

 

Upplysningsvis kan nämnas att Bolaget tillämpar avgiftsförordningen vid
utlämnande av allmän handling.

 

Med vänlig hälsning

 

Patrik Gavander

Dokumentcontroller

 

Direkt +46-8-508 39 611

_________________________________________

 

[1]cid:image001.gif@01D00A56.BC836FA0

 

AB STOCKHOLMSHEM

Box 9003, 102 71 Stockholm

Tel +46-8-508 39 000

[2]www.stockholmshem.se

 

Tänk på miljön innan du skriver ut e-post

 

AB Stockholmshem [556035-9555] är personuppgiftsansvarig för
personuppgifter
som hanteras av oss, våra dotterbolag eller andra företag som gör det på
vårt uppdrag.
Läs mer om bolagets personuppgiftsbehandling på
stockholmshem.se/dataskydd.

 

 

References

Visible links
2. http://www.stockholmshem.se/

Patrik Gavander, Aktiebolaget Stockholmshem

1 Bilaga

Stockholmshem har nu gjort sökning av efterfrågade handlingar och meddelar
härmed att bolaget inte har några lokalhyresavtal med förskola tecknade i
närtid. Det senaste avtalet för en förskola är tecknat under år 2019.

 

Kontakta undertecknad om du har några frågor.

 

Med vänlig hälsning

 

Patrik Gavander

VD-stab

Dokumentcontroller

 

Direkt +46-8-508 39 611

_________________________________________

 

[1]cid:image001.gif@01D00A56.BC836FA0

 

AB STOCKHOLMSHEM

Box 9003, 102 71 Stockholm

Tel +46-8-508 39 000

[2]www.stockholmshem.se

 

Tänk på miljön innan du skriver ut e-post

 

AB Stockholmshem [556035-9555] är personuppgiftsansvarig för
personuppgifter
som hanteras av oss, våra dotterbolag eller andra företag som gör det på
vårt uppdrag.
Läs mer om bolagets personuppgiftsbehandling på
stockholmshem.se/dataskydd.

 

References

Visible links
2. http://www.stockholmshem.se/

Victor Urquhart Smångs

Till Patrik Gavander,

Hej!
Tack för svar. Jag tar gärna emot avtalet tecknat 2019. Om du har något från 2017-2018 tar jag gänra emot de också.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,

Victor Urquhart Smångs

Victor Urquhart Smångs

Till Patrik Gavander,
Hej igen,
När kommer du kunna skicka avtalen/avtalet?

Med vänliga hälsningar,

Victor Urquhart Smångs

Patrik Gavander, Aktiebolaget Stockholmshem

Jag har bett handläggarna att skicka ett avtal, har inte fått något ännu. Skickar så fort det kommer

Skickat från min mobil

visa citerade sektioner

Victor Urquhart Smångs

Till Patrik Gavander,

Tack för det!

Med vänliga hälsningar,

Victor Urquhart Smångs

Patrik Gavander, Aktiebolaget Stockholmshem

1 Bilaga

Härmed utlämnas din begäran av allmän handling i ärende med Dnr:  2022-605

 

Stockholmshem har gjort den preliminära bedömningen att sekretess gäller
för vissa uppgifter i efterfrågade hanlingar, enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), varför handlingarna inte kan lämnas ut i dess
helhet. Med anledning av detta kan endast vissa av de begärda handlingarna
lämnas ut.

 

Om du inte är nöjd med detta besked kan du begära att Stockholmshem prövar
frågan. Vid en sådan prövning fattas ett skriftligt beslut, vilket krävs
för att sökanden skall kunna överklaga Stockholmshems ställningstagande.
En begäran om skriftligt beslut kan du göra till undertecknad. En sådan
begäran kommer att hanteras skyndsamt.

 

Med vänlig hälsning

 

 

Patrik Gavander

Dokumentcontroller

 

AB Stockholmshem

VD-stab

 

Tel: 0850839000

e-post: [1][e-postadress]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]

Victor Urquhart Smångs

Till Patrik Gavander,
Hej Patrik,

Tack för dokumentet.
Tyvärr har ni maskat hyresnivån, vilket var den viktigaste informationen för mig.

Med vänliga hälsningar,

Victor Urquhart Smångs

Patrik Gavander, Aktiebolaget Stockholmshem

Hej
Vi lämnar aldrig ut enskilda kunders hyresnivåer, där råder affärssekretess enligt OSL 19 kap 1§. Du kan få ett avslagsbeslut på detta om du vill för överlämnande till kammarrätten, men i detta ärende skulle jag säga att Kammarrätten inte kommer ändra på sekretessen, det är prövat så många gånger tidigare.

Med vänlig hälsning

Patrik Gavander
VD-stab
Dokumentcontroller
 
Direkt +46-8-508 39 611
_________________________________________
 

 
AB STOCKHOLMSHEM
Box 9003, 102 71 Stockholm
Tel +46-8-508 39 000
www.stockholmshem.se

Tänk på miljön innan du skriver ut e-post

AB Stockholmshem [556035-9555] är personuppgiftsansvarig för personuppgifter
som hanteras av oss, våra dotterbolag eller andra företag som gör det på vårt uppdrag.
Läs mer om bolagets personuppgiftsbehandling på stockholmshem.se/dataskydd.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Victor Urquhart Smångs <[Registrators #1304 e-postadress]>
Skickat: den 4 mars 2022 13:32
Till: Patrik Gavander <[e-postadress]>
Ämne: Re: Utlämnande av allmän handling i Dnr 2022-605

Till Patrik Gavander,

Hej Patrik,

Tack för dokumentet.

Tyvärr har ni maskat hyresnivån, vilket var den viktigaste informationen för mig.

Med vänliga hälsningar,

Victor Urquhart Smångs

visa citerade sektioner

Patrik Gavander, Aktiebolaget Stockholmshem

1 Bilaga

Hej
Se bifogad dom från Kammarrätten i Göteborg, gäller begäran om hyresnivå på lokalhyresavtal.

Med vänlig hälsning

Patrik Gavander
VD-stab
Dokumentcontroller
 
Direkt +46-8-508 39 611
_________________________________________
 

 
AB STOCKHOLMSHEM
Box 9003, 102 71 Stockholm
Tel +46-8-508 39 000
www.stockholmshem.se

Tänk på miljön innan du skriver ut e-post

AB Stockholmshem [556035-9555] är personuppgiftsansvarig för personuppgifter
som hanteras av oss, våra dotterbolag eller andra företag som gör det på vårt uppdrag.
Läs mer om bolagets personuppgiftsbehandling på stockholmshem.se/dataskydd.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Victor Urquhart Smångs <[Registrators #1304 e-postadress]>
Skickat: den 4 mars 2022 13:32
Till: Patrik Gavander <[e-postadress]>
Ämne: Re: Utlämnande av allmän handling i Dnr 2022-605

Till Patrik Gavander,

Hej Patrik,

Tack för dokumentet.

Tyvärr har ni maskat hyresnivån, vilket var den viktigaste informationen för mig.

Med vänliga hälsningar,

Victor Urquhart Smångs

visa citerade sektioner