Högskolan I Skövde arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Högskolan i Skövde

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Högskolan i Skövde - Registrator, Högskolan i Skövde

2 Bilagor

Hej

Översänder Högskolan i Skövdes arkivbeskrivning samt arkivhandbok.

Vänligen


Viktoria Tropp
Registrator

Högskolan i Skövde
Rektors kansli
Box 408
541 28 Skövde

Växel: 0500-44 80 00
Registrator: 0500-44 81 42
www.his.se
Här kan du läsa om hur Högskolan i Skövde hanterar dina personuppgifter:
www.his.se/gdpr

visa citerade sektioner