Högskolan I Kristianstad arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Högskolan i Kristianstad

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Mikael Ottoson, Högskolan i Kristianstad

1 Bilaga

Hej!

Jag bifogar senaste version av arkivbeskrivningen, som är tänkt att täcka in både 1) och 2).

Med vänliga hälsningar
Mikael Ottoson
Arkivarie
Högskolan Kristianstad

Tfn 044-2503006

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Registrator <[email address]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:45
Till: Mikael Ottoson <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Högskolan I Kristianstad arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej
Det här fixar du eller hur?
Mvh
Birgitta

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Infocenter HKR <[email address]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:39
Till: Registrator <[email address]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Högskolan I Kristianstad arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #77 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:20
Till: Infocenter HKR <[email address]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Högskolan I Kristianstad arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #77 email]

Är [HKR request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Högskolan I Kristianstad? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------