Harpsundsnämnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Harpsundsnämnden

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Det blev ett leveransfel eller liknande, som behöver åtgärdas av handlingar.se-teamet.

Hej,

Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänliga hälsningar,
Elenor

Harpsundsnämnden

2 Bilagor

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    beg ran enligt Offentlighetsprincipen Harpsundsn mnden arkivbeskrivning samt beskrivning av allm nna handlingar.txt

    1K Download View as HTML

This is the mail system at host handlingar.se.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[Harpsundsnämnden e-postadress för begäran om allmän handling]>: host mail.telia.com[81.236.60.210] said: 550 5.1.1
rfw6kDqgcWt86rfw6k4Mys Recipient Rejected [503] (in reply to RCPT TO
command)