Handlingar för specifika adresser

Winston gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm,

Jag skulle vilja ha kopior på handlingar de senaste 3 åren, som avser följande två adresser i Stockholm:

Sankt Eriksplan 2
Kristinehovsgatan 23

Med vänlig hälsning,
Winston

Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till domstolen allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

Mer information om Hyres- och arrendenämnden i Stockholm finns på www.hyresnamnden.se

Med vänliga hälsningar

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Tel: 08-561 665 00 • [Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] • Postadress: Box 67, 131 07 Nacka • Besöksadress: Sicklastråket 1 • Tel: 08-561 665 00 • E-post: [Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] • www.hyresnamnden.se

Detta meddelande går inte att svara på.

Registrator Hyresnämnden i Stockholm - HNS, Hyres Och Arrendenämnden i Stockholm

2 Bilagor

Se bif

Med vänlig hälsning

Mårten Sandberg
Handläggare, Administration, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm
08-561 665 08 • [e-postadress] • www.domstol.se/hyres--och-arrendenamnden...

Så behandlar vi personuppgifter, www.domstol.se/hyres--och-arrendenamnden...
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Winston [mailto:[Registrators #516 e-postadress]]
Skickat: den 27 januari 2021 18:21
Till: Registrator Hyresnämnden i Stockholm - HNS <[Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Handlingar för specifika adresser

Till Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm,

Jag skulle vilja ha kopior på handlingar de senaste 3 åren, som avser följande två adresser i Stockholm:

Sankt Eriksplan 2

Kristinehovsgatan 23

Med vänlig hälsning,

Winston

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #516 e-postadress]

Är [Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Hyres Och Arrendenämnden I Stockholm? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------